ČAJANKA KOD LUDOG ŠEŠIRDŽIJE Eskejp rum

Glavni organizator :
Olivera Arizanović
Broj učesnika :
34
Ustanova :
Ekonomska škola iz Niša
Opis :
„Čajanka kod ludog šeširdžije - escape room“ Događaj „Čajanka kod Ludog Šeširdžije - escape room“, inspirisan je romanom "Alisa u zemlji čuda", a u njemu su učestvovali: pet takmičara, administrator, rekviziter i 22 učenika trećeg razreda i 5 nastavnika kao publika. Escape room je organizovan u učionici u kojoj će jedan deo bio prostor za takmičare, a ostatak učionice je bio prostor za publiku koju su činili nastavnici i učenici. Pred takmičarima je bio niz zadataka, glavolomki, anagrama i detektivskih momenata koje je trebalo da reše za 45 minuta. Takmičarsku ekipu je kroz priču vodila administratorka. Scenario za Eskejp ruma je osmislila Olivera Arizanović, nastavnik srpskog jezik i književnosti, a u opremanju i realizaciji događaja podržale su je koleginice Sonja Pantović i Milica Milošević, nastvnice engleskog jezika i Marta Ristić, nastavnica ekonomske grupe predmeta. Priča se odvijala prema scenariju: ČAJANKA KOD LUDOG ŠEŠIRDŽIJE Eskejp rum Eskejp rum – scenografija Takmičarski prostor je opremljen tako da asocijativno korelira sa čajankom Ludog Šeširdžije iz „Alise u zemlji čuda“. Na stolovima je mnoštvo šoljica i tacni, tu su čajnici, satovi, poneka igračka, pečurke načinjene od krupnih medenjaka nabodenih na štapiće za roštilj, a sve je dekorisano štampanim kartama. Na zidovima učionice su nekolike galerije sa slikama junaka iz „Alise“ kao i panoi sa slovima. Vsoko na prozoru, iza zavese krije se gusenica od papira. Priču započinje administratorka igre koja zlokobnim glasom saopštava igračima sledeći tekst: Džogirajući šumom upali ste u zečiju rupu i stigli u zemlju čuda. Patite od klaustrofobije i ponestaje vam vazduha. Kraljica Srce je rešena da vas ubije ako ne rešite sve zagonetke i ne pronađete ključ da biste izašli na svetlost dana. Beli zec je izvadio svoj džepni časovnik i odbrojava vam vreme. Imate tačno 45 minuta za spas. Sve što vidite u sobi može biti putokaz, šifra ili znak koji vas vodi ka ključu. Požurite! 1. Prvi trag je u jednoj od pečuraka - medenjaku Poruka Porasti i otvori četvore oči! (Učenici treba da se sete da tragaju za putokazom na nekom visokom mestu.) 2. Drugi trag je skriven na prozoru u gusenici od papira Poruka Smanji se i otvori oči! 3. Treći trag je ispod klupe zalepljen papir sa tekstom „Alisa u zemlji čuda“ (1865) delo je matematičara i logičara Čarlsa Latvidža Dodžsona koji je pisao pod pseudonimom Luis Kerol. Zato on želi da rešite sledeći matematički problem: Šeširi Uprava zatvora dobila je naređenje da pomiluje jednog zatvorenika koji ispunjava uslove za to. Međutim 3 zatvorenika ispunjavalu su uslove pođednako i nisu znali kako da se odluče koga će pustiti. Jedan od njih je bio slep, drugi je video na jedno oko, a treći je video normalno. Tada upravnik zatvora donese odluku da se pusti onaj zatvorenik koji tačno odgovori na postavljeno pitanje. Rekao im je da on ima 5 šešira, od čega su 2 crvena i tri bela. Šeširi su sklonjeni i zatvorenici ih ne vide. Svakom od zatvorenika će staviti na glavu po jedan tako da oni ne znaju koji im je šešir na glavi, ali mogu da vide šešire na glavama druge dvojice. Zatvor će moći da napusti onaj koji tačno odgovori koji mu je šešir na glavi. Prvo je pitao onog što dobro vidi i on je rekao da ne zna. Zatim je pitao onog što vidi na jedno oko i on je takođe odgovorio da ne zna…. Nakon toga upravnik besno reče: “Ništa od pomilovanja!”, međutim u tom trenutku slepac reče: “Stanite, mene niste pitali”. Upravnik ga začuđeno pita: “Kako ćeš ti slep znati kad ova dvojica koji vide nisu znali?”. Međutim slepac je znao koji mu je šešir na glavi i pušten je iz zatvora. Kako je znao? Rešenje Slepac je slušao odgovore druga dva zatvorenika i na osnovu njihovih odgovora došao do zaključka koji je šešir na njegovoj glavi. Kada je prvi zatvorenik rekao da ne zna, zaključio je da sigurno nije video dva crvena šešira, jer da ih je video znao bi da je na njegovoj glavi beli (jer od ukupno 5 šešira, 2 su crvena). Slepac je zaključio da je prvi mogao da vidi ili 2 bela ili crveni i beli. Drugi zatvorenik je čuo odgovor prvog, pa je i on znao šta je video prvi zatvorenik. Slepac se vodio logikom da je drugi zatvorenik mogao da odgovori šta ima na glavi jedino ako je na slepcu video crveni šešir, jer ako je jedan crveni, onda drugi koji vidi sigurno mora biti beli (uzima u obzir da prvi vidi 2 crvena ili crveni i beli). Ako je drugi zatvorenik na slepcu video beli šešir, onda je na njegovoj glavi mogao biti i crveni i beli, jer prvi zatvorenik u oba slučaja ne može da zna koji šešir je na njegovoj glavi. Vođen ovom logikom slepac zaključuje da je na njegovoj glavi beli šešir! 4. U četvrtom koraku administratorka sugeriše igračima da razmišljaju u kontekstu rešenja prethodnog zadatka i tragaju za novim putokazom. Četvrti trag se krije u postavci slika na zidu među kojima je i jedan beli papir (ka beloj boji putokaza igrače usmerava bela boja šešira iz prethodnog rešenja), a na njegovoj poleđini novi zadatak. Trka kamila U jednom od arapskih sela organizovana je trka kamila. Bogata nagrada od 1000 zlatnika predviđena je za kamilu koja stigne poslednja na cilj. Sudije su dale znak za start međutim sve kamile su zajedno sa jahačima na njihovim leđima stojale nepomično na startnoj liniji. Svi su hteli da poslednji stignu na cilj. Međutim posle kraćeg dogovora između jahača trka je krenula i jahači su na svojim kamilama jurili ka cilju najbrže što su mogli. Šta su to dogovorili jahači da bi trka otpočela? Rešenje: Jahači su se dogovorili da zamene kamile. U tom slučaju svako se trudio da sa tuđom kamilom stigne pre nego što to učini njegova kamila. 5. U petom koraku administratorka sugeriše igračima da opet razmišljaju u sličnom ključu kao prethodni put i da im rešenje prethodnog zadatka polazuje kuda dalje treba da idu. Peti putokaz je skriven u sklopu zapisa na zidu u kome se krije reč ZAMENA, što je zapravo rešenje prethodnog zadatka, ali su na zidu i drugi zapisi kao otežavajuće okolnosti u rešavanju zadatka, a sam zadatak je dat kao anagram: ne maza na poleđini ovih slova, koja čine ovaj zapis, nalaze se nova slova, koja kada se poređaju u nove varijacije daju sintagmu u šešir. Taj putokaz treba igrače da usmeri ka šeširu jer je u njemu rešenje, odnosno ključ (Ključ je zapravo reč KLJUČ ispisana tajnim pismom koja se otkriva kada se prekrije rumenilom, senkom, puderom, strugotinom grafita i slično). U šeširu se nalaze raznorazni komadi dekorativne kozmetike: puderi, rumenila, senke, razne olovke, četkice za šminku, ali i druga kozmetika radi dodatnog otežavanja zadatka, više belih papirića i jedan na kome piše: Ludi Šeširdžija vam šalje pomoć, ali je nećete videti bez mejk ap-a! Na dvama belim papirima (radi dodatne sigurnosti da će se takmičari spasiti) je mlekom napisana reč ključ tako da je nevidljiva. Happy end
Imena realizatora :
Sonja Pantović Milica Milošević Marta Ristić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://ekonomskaskolaprica.wordpress.com/dan-inteligencije-19/
Aktivnost 102 - Dan ingeligencije
1 / 3
2 / 3
3 / 3