UPOZNAJTE SOFISTE

Glavni organizator :
Olivera Arizanović
Broj učesnika :
86
Ustanova :
Ekonomska škola iz Niša
Opis :
UPOZNAJTE SOFISTE “Upoznajte sofiste” je događaj koji je organizovan kao tribina-performans u interakciji sa publikom, u kome su učenici-prezenteri kroz prezentaciju upoznai svoje vršnjake sa pričom o zaista interesantnom pravcu u filozofiji, odnosno sa sofistima, majstorima protivrečja i logičkih grešaka u koje sagovornika treba namamiti. Za tu priliku su pred publikom i uz njeno učešće realizovali najpoznatijie sofizme i tako pobudili interesovanje za filozofijom u svojoj školi u kojoj se inače filozofija ne izučava na redovnim časovima. Događaj je osmislila Olivera Arizanović koja je i bila moderator dešavanja prema sledećem scenariju: SCENARIO DOGAĐAJA UPOZNAJTE SOFISTE Dobrodošlicu i informisanje auditorijuma o događajima koji se organizuju povodom Dana inteligencije u okviru projekta koji je pokrenula Mensa Srbije i Udruženje kreativni učitelji, a kojima se priključila i Ekonomska škola iz Niša realizovala je Olivera Arizanović koja je kao moderator upravljala događajem. Prezentaciju o sofistima realizovala je Isidora Milosavljević, učenica IIIsbo. PPT (ugraditi ako je moguće ) Predstavljanje najpoznatijih sofizama ostvarili su učenici IIIsbo odeljenja i to: Anđela, Ema, Jana, Anđela, Milica, Tamara, Branko i Dimitrije. Slavni sofizmi su se izlagali u obliku dijaloga između sofista i "žrtve" ili između dvojice sofista i imaju svoja imena. U našoj priči sofizmi su predstavljeni kroz performans u kome je svako od prezentera bio u ulozi sofiste koji traži sagovornika-dobrovoljca sa kojim u dijaloškoj interakciji pokazuje verbalnu i logičku sofističku veštinu. Sofistički performans je počeo predstavljanjem sofizma: SKRIVENI Sofista bi skrivao, odnosno u džak stavljao čoveka čijeg bi brata uzimao za sagovornika „žrtvu”. – Da li možeš prepoznati ovog skrivenog čoveka? – Ne. – To je tvoj brat. Dakle ne možeš prepoznati svoga brata. LAŽLJIVAC (najčuveniji sofizam) najjednostavnije formulisan, glasi: JA LAŽEM ! (Ako govori istinu, to znači da laže; ako pak laže, to znači da govori istinu! Šta on zapravo govori, odnosno šta je istina?). Izvesni Filipes je po predanju umro pokušavajući da „reši“ „Lažljivca” i na njegovom nadgrobnom spomeniku je pisalo: „Putniče, ja sam Filipes, ubio me je argument, onaj Lažljivi, i duboko noćno razmišljanje“. ROGATI – Šta nisi izgubio, imaš? – Da. – Rogove nisi izgubio? – Ne. – Dakle, imaš rogove! ĆELAVI – Da li je čovek ćelav ako mu iščupaš jednu dlaku? – Ne. – A ako mu iščupaš dve dlake? – Ne. – A ako mu iščupaš tri dlake? – Ne. ..... (pitanja se nastavljaju dok sagovornik u jednom trenutku odgovori – Da. Sofist tada zaključuje da čupanje jedne dlake čini čoveka ćelavim. Ako sagovornik uporno odgovara negativno, sofist zaključuje da čovek gubeći dlaku po dlaku ne može nikad oćelaviti). KROKODIL Krokodil koji je uhvatio dete obećava majci koja stoji na obali da će joj ga vratiti ako pogodi šta namerava da učini s njim: MAJKA: Ti nameravaš ili da pojedeš dete ili da mi ga vratiš. Ako nameravaš da mi ga vratiš, vratićeš mi ga zato što nameravaš. Ako nameravaš da ga pojedeš, a ja to pogodim, vratićeš mi ga zato što sam pogodila. Prema tome, vratićeš ga u svakom slučaju. KROKODIL : Ako nameravam da pojedem dete, a ti to pogodiš, neću ti ga vratiti zato što nameravam da ga pojedem. Ako ne nameravam da pojedem dete, a ti to ne pogodiš, neću ti ga vratiti zato što nisi pogodila. Dakle, neću ti ga vratiti ni u kom slučaju. PROTAGORA I UČENIK Sofist Protagora je podučavao Euatla advokatskoj veštini. Pogodili su se da učenik plati odmah polovinu školarine, a drugu polovinu kad dobije prvu parnicu. Kako po završenom školovanju učenik nije vršio advokatsku praksu, učitelj ga je tužio sudu: PROTAGORA : Ti ćeš mi svakako platiti ostatak školarine. Jer ako izgubiš parnicu, platićeš po odluci suda, a ako je dobiješ, platićeš mi po našoj pogodbi. UČENIK : Ako dobijem parnicu, neću ti platiti jer je tako sud presudio. Ako izgubim, neću ti platiti jer smo se tako pogodili. Sofistička misao je cvetala u antičko doba, ali je i danas vrlo živa, a jedan interesantan primer smo pronašli na sajtu www.srbovanje.com i takođe ga predstavili publici: Opštinski sud u Babušnici B A B U Š N I C A PREDMET: Aca Janković, iz Niša Odgovor na tužbu P-434/93. „Ovaj odgovor na tužbu pišem na osnovu saznanja da sam od strane Milivoja Stankovića iz Izvora, tužen zbog gaženja njegovog praseta. Kako tužbu nisam dobio, niti pročitao, to ne znam da li me imenovani tuži još zbog nečega, jer mu nikada nisam zgazio prase. Sigurno znam da niti pešice niti kolima nisam ulazio u svinjac (mesto gde se čuvaju prasići) Milivoja Stankovića, iz Izvora, pa samim tim i nisam bio u situaciji da mu zgazim prase. Znači imenovani me tuži zbog nečega što nisam učinio. Ako me pak tuži zbog jednog događaja od pre 7-8 meseci na putu ispred njegove kuće, opet nije u pravu jer mu ni tada nisam zgazio prase. Naime, kolima sam išao iz Izvora za Niš. Tužilac je stajao na putu ispred njegove kuće. Nikakvog praseta nije bilo na putu. U trenutku kada sam prolazio pored tužioca, čuo sam neku viku i osetio sam da je nešto udarilo u prikolicu koju sam vukao kolima. (.......sada jedna zamrljena rečenica........) Znači ja ga nisam zgazio. Sada, razmišljajući o tom događaju, ako me tužioc tuži zbog tog događaja, dolazim do zaključka da tužioc nije u pravu. Naime, na osnovu ponašanja praseta može se zaključiti da je prase htelo da izvrši samoubistvo uskakanjem pod točkove auta, ali je promašilo i udarilo u prikolicu. Zato smatram, da tužioc nije dobro čuvao prase i da ga je maltretirao, pa je ono htelo da prekrati muke i da izvrši samoubistvo, znajući da će kad tad biti zaklano. Pa iako nije uskočilo pod točkove auta, već udarilo u prikolicu, ipak je uspelo. Jer, kako sam saznao, tužioc je prase zaklao, što znači da mu je prekratio muke i daje prase uspelo u svojoj nameri da se ubije. Na osnovu svega iznetog predlažem da Sud donese Rešenje o obustavi postupka, jer ja nisam kriv što je tužioc prase loše čuvao pa je ono htelo da se ubije i prekrati svoje muke. Takođe nisam kriv i iz sledećih razloga: - prasetu nije mesto na putu, već u svinjcu, a ako je na putu mora biti obezbeđeno; - tužioc nije imao nikakvu štetu, jer je prase pojeo, a ja nemam nikakvog razloga da plaćam njegovo gošćenje; - ako tužioc kaže da je prase kupio da čuva, onda ga je loše čuvao jer zašto bi ono htelo da izvrši samoubistvo. Na osnovu svega napred iznetog smatram da nisam kriv i predlažem da Sud i donese takvo Rešenje.“ Aca Janković iz Niša Mladi sofisti su se setili i nekih svežih sofizama iz sudske prakse, ali i aforizama i dosetki utemeljenih na sofističkoj logici, tipa: Dolazi čovek na benzisku pumpu, zaustavlja auto i pita: – Koliko košta kap benzina? – Ništa. – Nakapaj mi onda rezervoar! Priča o sofistima je ponovljena tri puta na zahtev đačke publike i svaki put je bivala sve bolja i življa.
Imena realizatora :
Đikić Gorica
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://docs.google.com/presentation/d/1W-rXU6lzTeM26iB_3pJ8riGqNLMFS_BXCtz2LlbgrgA/edit#slide=id.gea3687ef0dfa08f_0
Aktivnost 105 - Dan ingeligencije
1 / 3
2 / 3
3 / 3