Licider-kolačari

Glavni organizator :
Ljuba Radeta
Broj učesnika :
25 (dvadeset pet)
Ustanova :
OŠ 'Vuk Karadžić' Kraljevo
Opis :
ПРИПРЕМА ЗА НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА Разред и одељење: III1 Датум:3.10.2019. Час по реду: 5. Наставни предмет: Народна традиција Наставна тема: 1. Традиционални занати Наставна јединица: Колачари-лицидарско срце Тип наставног часа: обрада Место реализације часа (ако се реализује ван школе): Образовни: Увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. Усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења кроз упознавање различитих традиционалних заната- лицидери и њихови производи-лицидарска срца. Фунционални: Обновити и проширити знања о занимањима бомбонџија и колачари. Оспособљавање ученика да одгонетају загонетку. Развијати радозналост и смисао за уживање у свом раду. .Васпитни: неговање љубави према народној трацицији и елементима националне културе (сувенири, народна ношња, народна песма) Развијање маште. Исходи: Ученик ће умети да препозна и опише занимање колачар и колач –лицидарско срце. Активност наставника: планира активности са ученицима, даје упутства ученицима, како де се поделе у групе и која су задужења група, подстиче ученике на рад, демонстрира и објашњава које се боје и украси, шаре налазе на народној ношњи, наводи примере облика лицидарских срца, даје повратну информацију , припрема ПП презентацију, смишља ребус за потребну реч. Активност ученика: Слушају предавање наставника, уочавају боје и шаре на лицидарским колачима и исте цртају, одговарају на питања у вези занимања боббонџије и колачари, одгонетају ребус , вежбају се у римовању. Облици рада: фронтални , индивидуални, групни рад Наставне методе: разговор, метода практичних радова, демонстративно-илустративна, Наставна средства, медији: ПП презентација, колачи, срца од стиродура, лепак, пластелин, украси за колаче. Корелација са другим наставним предметима: ликовна култура (израда лицидарских срца) ; Музичка култура (певање народних песама) СТРУКТУРА И ТОК ЧАСА, ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 1. УВОДНИ ДЕО ЧАСА (4 мин.): 1.1. Мотивација Разговор са ученицима о занимању које смо упознали на претходном часу –бомбонџије. 2. ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА (31мин.): 2.1. Најава циља часа: Данас ћемо упознати још једно 'слатко занимање' које ћемо упознати преко ребуса. 2.2. Решење ребуса су КОЛАЧАРИ. Наставник са ученицима наставља причу о занимању КОЛАЧАРИ. (Шта су правили колачари? Које врсте колача познајете? Наведите неке од састојака од којих се праве колачи? Које колаче највише волите? Зашто? Које колаче познајете у облику срца? У колико ученици не наведу колач –лицидарско срце њега наводи учитељица. 2.3. Записивање наслова на табли: Колачари- Лицидарско срце 2.4. Наставник помоћу ПП презентације упознаје ученике са овим посебним колачем – Лицидарско срце. 2.5. Записивање наслова на табли: Колачари- Лицидарско срце Најпознатији колач у облику срца је Лицидарско срце. Који се то украси налазе на овом колачу? Где смо још видели ове шаре и боје? На народној ношњи и ћилимима. У учионицу улази девојчица у народној ношњи. Учитељица са ученицима анализира њену ношњу. Упоређују боје и шаре на везу на кошуљи са бојама на лицидерском срцу. На срцу се поред разних украса налазило и мало огледало. Шта симболизује срце? Љубав. Шта мислите чему је служило огледало на овом колачу? У том угледалу огледао се онај ко би га држао у руци. Лицидарско срце момци су поклањали девојкама на вашарима као знак своје симпатије. 2.6. Лицидарско срце припада колачима из групе медањака јер од давнина њихов основни састав чине:мед, брашно и миришљави зачини. Занатлије које их праве су лицитари (лицидари). 2.7. Реч лицитар долази од аустро-немачке речи Lebzelter. Ови медени колачи били су у облику срца, али и у другим облицима у облику животиње, човека, папуче, гитаре ... Сваки примерак лицитарског колача уникатан је јер се сваки колач украшава ручно и никада нема два иста примерка. Још у старом Египта су постојале велике радионице у којима су се правили обредни медени колачи који су претече лицидарског срца. 2.8. Седамдесетих година 20. века лицидараско срце почиње да се производи у специјализованим занатским радњама. Лицидари своје производе продају у својим радњама или на вашарима. Уз момке који су овај колач куповали девојкама и деца су на вашарима желела да им родитељи купе овај шарени лицидарски колач. 2.9. У задње време у састав овог колача, како би што дуже трајао као сувенир, додаје се и гипс. Ово је једини колач код којег се не пита за свежину и рок трајања. 2.10. Хајде да стварамо (групни рад) Ученици се деле у 5 група по 5 ученика. Четири групе израђују и украшавају лицидраска срца од стиродура који су претходно обојили јуполом у који су додали црвену боју. На средину срца лепе правоугаонике метализираног сребрног папира који је имитација огледала. Преостали простор на срцу украшавају темперама, пластелином готовим цветићима и листићима који се кориссте за украшавање торти и колача. 2.11. Пета група ученика прави велико лицидарско срце од црвеног хамера. Украшавају га као и мала срца. На средину хамера лепе правоугаоник од метализираног сребрног папира који је имитација огледала и на њега лепе одељењску фотографију. Ово срце каче на зид учионице и оно их подсећа на ову активност и емоцију која их повезује. 2.12. Док ученици украшавају лицидарска срца, уз бодне очи мама које присуствују овој активности и учитељице, сви заједно певају народне песме у којима је опевана љубав младих. 3. ЗАВРШНА АКТИВНОСТ (10 мин.): 3.1. Евалуација - Од ког материјала су прављени лицидерски колачи? - Које облике су они имали? - Чиме су украшавани? - Где су их све лицидери продавали? - Који лицидерски колач има посебну вредност? - Коме се поклања лицидерско срце? 3.2. Естетска анализа и изложба ученичких радова (лицидарска срца) и разних колача које су припремиле и донеле њихове маме. Изложбу су посетили и разгледали остали ученици наше школе и послужили се колачима.
Imena realizatora :
Biljana Barlovac
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://drive.google.com/file/d/1VzWEIyB11Fe6exr4x7owl_YRckD2yzc0/view?usp=sharing
Link do videa:
https://drive.google.com/file/d/1CXibBumhxQRTxQvPWhtyO9QUwZfpNx1C/view?usp=sharing
Aktivnost 115 - Dan ingeligencije