Vesele mozgalice

Glavni organizator :
Violeta Mitrović
Broj učesnika :
20 učenika
Ustanova :
OŠ ,,Miloje Zakić', Kuršumlija
Opis :
Aktivnost je realizovana u dve grupe prvog razreda u istom terminu, s obzirom na preporuke za broj učenika u grupi, usled situacije. Sa učenicima smo najpre pričali o tome kako bi oni objasnili reč inteligenciju, a zatim da li i kako možemo da stimulišemo njen razvoj. Nakon toga, prešli smo na rešavanje različitih mozgalica, koje su se učenicima veoma dopale. Tražili smo puteve kroz lavirint, spajali senke sa originalom, tragali za nedostajućim detaljima i razlikama među slikama, igrali igre memorije, slagali slagalice. Koliko im se ova aktivnost dopala i bila izazovna, govori i to da su zainteresovani za još sličnih aktivnosti.
Imena realizatora :
Koleginica Nataša Miladinović, takođe psiholog u istoj školi,bila je u organizaciji ove aktivnosti i realizator u jednoj od grupa, s obzirom da se aktivnost odvijala istovremeno. Mejl koleginice Nataše je nalepk@yahoo.com.
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do videa:
/
Aktivnost 121 - Dan ingeligencije