Skrivalica

Glavni organizator :
Ivana Josifović
Broj učesnika :
27
Ustanova :
OŠ "Gavrilo Princip"
Opis :
Skrivalica je završna aktivnost u okviru časova projektne nastave. Prethodili su joj časovi na kojima su učenici slušali i samostalno istraživali o različitim vrstama biljaka, pravili odeljenski herbarijum kao i prezentacije. Skrivalica je slagalica čiji svaki deo sadrži po jedan zadatak čijim se rešavanjem otkriva deo po deo slike. Slika koja se krije u pozadini je jabuka jer su svi zadaci, sem prvog vezani za tu biljku, kako bi učenici naučili nešto novo o njoj na kreativan način,a i zbog toga što se bliži Dan jabuka koji ćemo takođe obeležiti na kreativan način. Prvi zadatak je zagonetka čija je odgonetka "um". Time učenike uvodim u priču o inteligenciji i Danu inteligencije koji smo se trudili da ovom Skrivalicom obeležimo, upravo 1.oktobra. Ostali zadaci u Skrivalici su rešavanje rebusa, zagonetki, ukrštenice, pitalica, sastavljanje rečenice od datih reči koje smo dobili rešavanjem zagonetki i rebusa, rešavanje zadatka vezanog za rečenice prema značenju, rešavanje logičkih zadataka, kao i pravljenje oblika jabuke uz pomoć tangrama.Ovim sam se trudila da napravim korelaciju sa ostalim predmetima. Učenicima su se posebno svideli logički zadaci koje smo predstavili na času i praktično uz pomoć jabuka i korpice kako bi svima bili jasni, kao i rešavanje ukrštenice i pravljenje oblika jabuke uz pomoć tangrama. Nakon ovog časa tangram je postao jedna od omiljenih igara u našem odeljenju, a pojedinci su se ozbiljno "bacili" na smišljanje zagonetki i rebusa.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 126 - Dan ingeligencije