Ne(obična) čuda/o(višta)

Glavni organizator :
Sladjana Cvetković
Broj učesnika :
7
Ustanova :
OŠ "Despot Stefan Lazarević", Babušnica
Opis :
Cilj projektnih aktivnosti: Kroz podsticanje razvoja mašte i preko kreativnih aktivnosti, stimulisati intelektualni razvoj učenika. Tok aktivnosti: 1. Čitanje knjige „Knjiga Fantastičnih bića“ (ilustracije: Goran Grbić; tekst: Olivera Grbić). Tokom ove aktivnosti učenici su uvedeni u čarobni svet fantastičnih bića i čudovišta. Podstaktuta je njihova mašta i motivacija za dalji rad. 2. Moje fantastično biće – Učenici su birali koje biće žele da budu. Čitajući opet tekst o njemu i gledajući slike, izdvajali su njegove karakteristike i posebne moći. 3. Kreiranje moći – Na karticama su učenici zapisivali moći i ukrašavali ih. 4. Vajanje – Učenici su od plastelina izvajali oblik svog bića. Tokom druge, treće i četvrte aktivnosti, učenici su kreirali svoj karakter, biće, koje će voditi u igrici koja sledi. Izabrali su dva šumska (Elfi: nevidljivost, luk i strela, mudrost, spretnost i Nimfa: lepota, mladost, pesma i ples, privlačnost), dva vazdušna (Pegaz: lepota, krila, brzina, vernost i Silfid: krila, nevidljivost, pamet, iskrenost) i dva noćna (Košmar: vatra, crvene oči, noćna mora, jačina i Zombi: začaranost, vidi u mraku, hladan pogled, magija). Kreirali su i ljudsko biće, čije su moći: zlatne uzde, so i mudrost. 5. Izrada didaktičko edukativne, zabavne igrice: *crtanje mape igre – crtanje, bojenje, ukrašavanje. *iscrtavanje običnih polja za kretanje i posebnih polja (polja šumskih, vazdušnih i noćnih bića, zagonetki i brzalica); *osmišljavanje pravila igre: Igra započinje bacanjem kocke i brojanjem polja sa dobijenim brojem. Kada biće stane na tudje polje, vlasnik tog polja mu postavlja asocijaciju o jednoj svojoj moći (govoreći preko asocijacija o njoj, bez prvog slova i same reči). Ako pogodi ide dva polja napred, a ako ne pogodi vraća se dva polja unazad. Ako sretne drugo biće na neoznačenom polju, to drugo biće koristi jednu svoju moć izgovarajući je i vraća ga dva polja unazad. Na polje sa zagonetkom izvlači karticu sa zapisanom zagonetkom, čita je i rešava. Ako je reši ide dva polja unapred, a ako je ne reši vraća se dva polja unazad. Na polju za brzalicom izvlači karticu sa ispisanom brzalicom, čita i izgovara je što brže može. Čovekove moći su: mudrost (rešava asocijacije na svakom posebnom polju; zlatne uzde kojima pripitomljava Pegaza ako ga sretne na nekom polju i od tog trenutka Pegaz ide zajedno s njim; so za Zombija kojim ga istera i vrati na početak igre. *izbor i zapisivanje zagonetki i brzalica – zapisuju se na posebnim karticama. 6. Igranje igrice – Učenicima je bilo veoma zabavno. Kroz igru, učenici su podstaknuti na intelektualni razvoj, ali i emocionalni, kao i na napredovanje u socijalnim veštinama. U nepredviđenim situacijama, nadograđivali su pravila igre dogovorom. Naučili su da se maštom putuje u najrazličitije svetove, a da se uz pomoć ruku oni mogu i stvoriti. Moći fantastičnih bića su ustvari i njihove.
Imena realizatora :
Učenici: Maša Stojković, Daria Đorđević, Anastasija Dimitrijević, Lara Stanković, Đulijan Vert i Aleksandar Dimitrijević.
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 127 - Dan ingeligencije
1 / 2
2 / 2