Mesec u mojim očima

Glavni organizator :
mr Maja Anđelković Šeguljev
Broj učesnika :
60 učenika
Ustanova :
OŠ "Sveti Sava", Beograd
Opis :
Nakon obradjene pripovetke "Pohod na Mjesec" i narodne pesme "Vila zida grad" analiza i evaluacija je uradjena kroz mape uma uradjene na osnovu pojmova iz pripovetke i narodne pesme. Metaforička značenja jesu zahtevna za učenike petog razreda, posebno na samom početku, a sa mapama uma su se sreli prvi put. Ovde se osmaci prvi put sreću sa metaforama i simbolima. Aktivnost je sastavni deo projekta za peti razred u našoj školi pod istim nazivom.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 129 - Dan ingeligencije