Radionica "Napravi mlin na vodu"

Glavni organizator :
Brigita Blaževič
Broj učesnika :
50
Ustanova :
Vrtec Ciciban, Ljubljanna, Slovenija
Opis :
Slovenija ima puno hidroelektrana. Danas koristimo hidroelektričnu energiju za proizvodnju električne energije. Djeca su usmjerena na aktivno učenje o prirodi i očuvanje iste. Istražuju pojave i zabavljaju se. To ih vodi do novih problema.Pri tome razvijaju osjećaj za prirodu. Djeca su učila o mlinovima na vodu.Pogledali smo dokumentarne filmove o mlinovima na rijeci Muri i kako su se nekada mlinovi koristili za radnju različitih strojeva.Samostalno smo sastavili priču o mlinu.Deca i roditelji imali su popodnevnu radionicu, na kojoj smo, koristeći odpadni materijal koji smo im dali, napravili mlinove na vodi. Voda prenosi energiju na mlinove i tako ih pokreće. Djeca upoznaju mlin koji se zove podlivni i nadljevni mlin kroz praktični prikaz.Deci smo postavljali praktična pitanja, na koja su morala odgovoriti posmatrajući kretanje mlina na vodu. Pitanje 1: Da li se mlin vrti brže kada je voda izlivena sa veće ili manje površine? 2. Da li oblik oštrica utiče na rotaciju mlina? 3. Da li se mlin brže okreće ako se u njegovu unutrašnjost sipa voda ili ako se voda sipa u ivice lopatica? 4.Gdje mlin dobija svoju energiju? 5 Dali voda može prenjeti energiju? 6. Hoće li se mlin okretati i ako se postavi u jezero ili rijeku? Djeca su s roditeljima napravila su model mlina i onda smo isprobali napravljene mlinove sa vodom.
Imena realizatora :
Alma Mešić, pomočnica odgajatelja
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Predškolcima
Aktivnost 14 - Dan ingeligencije