Crtež mi govori

Glavni organizator :
Sofia Milenkovć
Broj učesnika :
7
Ustanova :
OŠ ,,Veljko Dugošević" Turija
Opis :
Aktivnosti u okviru događaja realizovali su učenici prvog razreda vezano za nastavnu jedinicu ,,Delovi tela životinja". Učenici su na osnovu slika koje su se nalazile na vrhu papira zaključivali i raspoređivali životinje. U prvom zadatku su raspoređivali date životineje ispod slika neba, livade i reke, u drugom na osnovu toga da li životinja ima kljun, njušku ili usta i u trećem zadatku razvrstavali su životinje prema broju nogu koje imaju. Nakon urađenih zadataka komentarisali smo radove i proširivali gradivo. Kao aktivnost za evaluaciju naučenog učenici su igrali igru ,,Misli brže". Kompletna realizacija aktivnosti napisana je u pripremi u dokumentu koji je u prilogu.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 14 - Dan ingeligencije