JEDNAKOST ZA SVE

Glavni organizator :
Gordana Janevska
Broj učesnika :
18
Ustanova :
OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar", Knjaževac
Opis :
Svi znamo koliko je velika snaga našeg mozga. Zato je potebno da od malena kod dece razvijamo fine „fijuge“ mozga. To ćemo uraditi tako što ćemo ih stavljati u situacijama da razmišljaju i stignu do odgovora. Našim aktivnostima koje su realizovane u sklopu Dana iteligencije, prethodile su radionice u Zavičajnom muzeju Knjaževac gde su učenici na veoma lak i zanimljiv način saznali o sadržajima koji su namenjeni osabama sa invadilitetom, a naročito slabovidim i slepim kao i gluvim i osobama oštećenog sluha. Učenici su kroz razgovor proširivali svoje znanje o načinima komunikacije, o znakovnom jeziku i Brajevom pismu, upoznali su se sa taktilnim i senzornim elementima muzejske postavke, digitalnim alatima i aplikacijama koje pružaju nove mogućnosti za prezentaciju i interpretaciju kulturnog nasleđa ali i sa virtuelnim sadržajima koje pruža gostujuća izložba. Dan iteligencije je odrađen putem radionice i igre. Čas Srpskog jezika: Narodne umotvorine: ZAGONETKE-ODGONETKE. Učenici su iz tegle izvlačili zagonetke i kada bi rešili-odgonetnuli zapisivali bi rešenje pomoću Brajevog pisma na dva načina. Dok su rešavali zagonetke obnovili su sadržaje o glasovima, rečima i slovima. Čas Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja realizovan je sa različitim igrama snalaženja u prostoru sa zatvorenim očima. Razgovarano je o njihovim osećanjima dok su se kretali sa zatvorim očima, kada im je bilo lakše da se snađu (uz pomoć druga ili samostalno), šta im je doprinelo da dođu do cilja, da li su nailazili na prepreke i kako su ih prevazišli, koja čula su koristili za snalaženje. Čas Matematike je bio zanimljiv i izazov za učenike. Zadatak koji uzmu sa klupe učenici bi prvo rešili , zatim obojili određeno polje geometrijske figure, došli do klupe da pronađu rešenje i vide da li su tačno uradili zadatak. Ukoliko je na papiriću sa njihovim rešenjem pisalo BRAVO, nastavili su da završe još dva postavljena koraka: pronađu slovo i isto posrave ispod rednog broja koje je dato u objašnjenju. Ukoliko nisu dobro rešili zadatak vraćali bi se na mesto da ponovo reše zadatak. Primer: U odeljenju 2/2 ima 29 učenika. Devojčica ima 15. Dečacima iz 2/2 se na igralištu pridružilo još 7 drugara. Koliko dečaka ima na igralištu? R: ______________________ O:______________________ Rešenje oboj plavom bojom. Idi do klupe, nađi plavi pravougaonik sa tvojim rezultatom i proveri da li si dobio tačno rešenje. Ako si dobio tačno rešenje pisaće BRAVO. Na tabli pronađi slovo V i postavi ga ispod ispod trinaestog rednog broja. Ukoliko nisi dobro rešio zadarak, vrati se na mesto i potrudi se da pravilno rešiš zadatak. Učenici su vežbali zadatke pomoću sabiranja i oduzimanja, zbira i razlike. Obnovili su sadržaje iz oblasti geomertrijskih figura i rednih brojeva. Kada smo rešili sve zadatke dobili smo i naziv našeg događaja: JEDNAKOST ZA SVE. Čas odeljenjskog starešine: Govorili smo o našim aktivnostima kako su oni stavljeni u nove situacije i kako su ih rešili. Došli smo do zaključka da je ineligencija sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama. Dali smo predloge kako možemo inteliginciju da negujemo i razvijamo. Aktivnosti smo ocenili visokom ocenom 5+.
Imena realizatora :
Milena Micić Milošević
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 142 - Dan ingeligencije