Mentalni fitnes - koliko dobro ti rade vijuge?

Glavni organizator :
Marina Marjanović
Broj učesnika :
50 (toliko učenika je aktivno rešavalo zadatke)
Ustanova :
Prva osnovna škola kralja Petra II, Užice
Opis :
Događaj je najpre najavljen putem obaveštenja koje je čitano u svim odeljenjima od viših razreda, a okačena je i pozivnica na oglasnu tablu u holu škole. U dogovoru sa učenicima osmog razreda, odabrano je šestoro za pomoć u organizaciji događaja. Date su im smernice i materijal, i objašnjena zaduženja - petoro učenika su bili kontrolori na stanicama/ punktovima, proveravali su tačnost i vreme zadataka i beležili ih u tabele, davali učesnicima objašnjenja i povratne informacije. Aktivnost se odvijala u međusmeni (od 13h do 14h) u kabinetu biologije. Četiri stanice u prostoriji bile su raspoređene sa strane, a jedna u centru, kako bi bile što lakše dostupne. Sa strane se takođe nalazio i „zabavni kutak“. Na zid smo okačili i pano sa savetima za razvoj mozga i intelektualnih aktivnosti. Učenici „gosti“ su se već u 12.50h već u velikom broju tiskali ispred vrata i radoznalo gledali unutra, nestrpljivi da uđu. Već na samom početku zavladao je veseli žamor i pozitivno uzbuđenje je bilo primetno, a tako je bilo sve do samog kraja. Na svakoj stanici bilo je mnogo interesenata i naši učenici kontrolori su imali pune ruke posla. Svako od učesnika je mogao da, prema svom interesovanju, svrati na bilo koju od stanica, ili na više njih, i zadrži se koliko želi. Na prvoj stanici rešavale su se igre memorije: na računaru su bile na raspolaganju dve - 1. traženje parova istih slika i 2. spajanje parova brojeva do 100 na nemačkom jeziku, napisanih ciframa i slovima; a pored toga su bile i odštampane kartice za još dve igre: 1. spajanje slika u boji i naziva boja, na nemačkom jeziku i 2. spajanje parova brojeva od 10 do 20 na nemačkom jeziku, napisanih ciframa i slovima. Na ovaj način je ostvarena korelacija aktivnosti sa predmetom nemački jezik. Druga stanica je bila predviđena za nizove - 1. za dati niz brojeva ili figura potrebno je bilo zaključiti koji/koja sledi; 2. od ponuđenog niza figura, jedna iz nekog razloga nije pripadala tu gde i ostale, a trebalo je zaključiti koja i zašto. Na trećoj stanici mogli su da se rešavaju rebusi sa raznovrsnim temama, od kojih je jedan deo bio vezan za biološke pojmove, pa je na taj način ostvarena korelacija i sa predmetom biologija. Četvrta stanica, ujedno i ona za koju je vladalo najveće interesovanje, bila je rezervisana za matematičko-logičke probleme. Ovde su na raspolaganju bili različiti zanimljivi zadaci, za koje je osim matematičkog znanja bilo potrebno i logičko zaključivanje i snalažljivost. Na petoj stanici mogle su se naći razne pitalice/mozgalice. Za njih je bilo potrebno održati fokus na bitnim informacijama i obratiti pažnju na detalje. Koliko je životinja Mojsije poveo na svoju barku? - Kao i u ovoj pitalici, tako i u svim ostalim, prvi impuls je obično bio pogrešan, a zamka brzopletog odgovora navodila je mnoge na grešku. Osim ovih 5 stanica, na kojima su rezultati i vreme beleženi pa su oni sa takmičarskom sklonostima mogli da provere koliko su dobri, gostima je bio na raspolaganju i „zabavni kutak“, gde je atmosfera bila malo opuštenija. Ovde su se, bez vremenskog ograničenja i proveravanja, rešavale ilustrovane ukrštenice i sudoku, tražile razlike između slika, slagali tangrami, pamtile sekvence brojeva i reči. Pre izlaska, učesnici su mogli da ocene kako im se dopalo sve ovo - na okačenoj tabli za evaluaciju mogli su da unesu svoj simbol ispod jednog od tri smajlija - srećnog, ravnodušnog i tužnog. Po ovim ocenama, a i utiscima nas organizatora i naših učenika pomoćnika - svi smo se veoma dobro zabavili u prijatnoj atmosferi, i rado bismo ovu aktivnost ponovili u narednom periodu.
Imena realizatora :
Branka Kremić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 147 - Dan ingeligencije