Jesen

Glavni organizator :
Jelena Mihailovic
Broj učesnika :
3 učenika 4.razreda
Ustanova :
Osnovna škola "Dušan Danilović",Radljevo
Opis :
U aktivnostima su učestvovala 3 učenika. Aktivnosti su trajale 3 časa.Prvi čas je bio srpski jezik. Učenici su na početku časa rešili rebus čije je rešenje jesen.Podeljeni su im kodirani papiri koje su trebali da dekodiraju i dobiju slike (čizme,kišobran,list i grožđe).Na osnovu tih reči pisali smo sastav o jeseni. Na času matematike ,rešavali smo zadatke.Svaki tačno rešen zadatak ima svoj broj koji je i deo slagalice.Kada tačno reše zadatke slažu slagalice na kojima se nalaze slike jeseni. Na času fizičkog i zdravstvenog vaspitanja imali smo Potragu za blagom.Učenici su rešavali zagonetke,svaka rešena zagonetka vodi ih do sledećeg mesta sa zadatkom.Kada reše sve zagonetke pronalaze blago(slatkiše).Ucenici su bili jako motivisani i aktivni na časovima.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 15 - Dan ingeligencije