Sastavi računar od delova i testiraj svoje znanje o hardverskim komponentama

Glavni organizator :
Marina Nikolić
Broj učesnika :
16
Ustanova :
Prva tehnička škola
Opis :
Cilj časa je da učenici uz primenu usvojenih znanja o hardverskim komponentama reše logičke i podsticajne zadatke postavljene u vidu: 1. povezivanja datih pojmova u vidu slike i teksta, (https://learningapps.org/watch?v=pdmh1xa6k19) 2. prepoznavanje odgovarujecih elemenata sa slike i njihovo imenovanje, (https://learningapps.org/watch?v=pug1bur4n19) 3.spajanje odgovarajućih pojmova sa definicijom,(https://learningapps.org/watch?v=p0u42ax9319) 4.rešavanja kviza znanja o hardveru, (https://learningapps.org/watch?v=pfh9tkzit19) 5.rešavanje ukrštenice o hardveru (https://learningapps.org/watch?v=pj6gzyq9n19) i 6.pravljenje mape uma o naučenim pojmovima (svi zadaci su dati na odgovarajucem linku i rade se na računaru u okviru sistematizacije nastavne teme o Hardveru). Na ovom času učenici su radili u paru (prvih pet zadataka), na računaru, zadaci se nalaze na linku https://informatickasekcijaprvetehnickeskole.wordpress.com, dok su šesti zadatak radili samostalno, na računaru, koji je trebao da sažme sve ono što su kroz odgovarajuće zadatke morali da savladaju i time ispoljili svoju kreativnost i sposobnost brzog pamćenja savladanih zadataka. Ovakvim načinom rada učenici su razvijali samostalnost i saradnički odnos u dolaženju do rešenja. Nastavnik podstiče učenike da povezuju predhodno naučeno i primene u konkretnim zadacima. Svaki zadatak nosi odgovarajući nivo znanja a samim tim i odgovarajuću ocenu. U poslednjem zadatku mapa uma koju su radili samostalno ispoljili su svoju kreativnost i pokazali interesovanje za uopštavanje stečenih znanja (svih šest urađenih zadataka nosio je ocenu 5, ostale ocene su u skladu sa unapred definisanim pravilima i stepenom tačnosti datih odgovora).
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://informatickasekcijaprvetehnickeskole.wordpress.com
Aktivnost 152 - Dan ingeligencije
1 / 3
2 / 3
3 / 3