Matematičke ,, zagonetke sa palidrvcima

Glavni organizator :
Mirjana Glišić
Broj učesnika :
28
Ustanova :
OŠ,, Dr Dragiša Mišović"
Opis :
1.aktivnost Učenici su u paru pratili prezentaciju i rešavali zadatke pomeranjem palidrvaca 2.aktivnost Domine i šta sa njima? Posle prezentacije i objašnjenja kako se igra sa dominama učenici su sami pravili svoje domine sa različitim sadržajem ( srce, cvetići, figure..) 3.aktivnost kolona-red-šara Postavljanje jaja na mesto tako da se poklope boja, šara. 4.aktivnost- tangram drvena slagalica . 5.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 153 - Dan ingeligencije