Malci genijalci

Glavni organizator :
Suzana Vujić
Broj učesnika :
10
Ustanova :
OŠ ,,Sveti Sava", Klokot, Kosovo i Metohija
Opis :
Dana, 15.10.2020.godine, odradili smo aktivnosti planirane za Dan inteligencije. Sa nestrpljewem su čekali ovaj dan i osmislili naš logo. Aktivnosti su bile integrisane u dva predmeta: Srpski jezik (sastavljanje reči od ponuđenih slova, zagonetke), Matematika (rešavanje logičkih zadataka). Učenici su pojedinačno sastavljali reči od ponuđenih slova u što kraćem roku, rešavali zadatke a proveru rešenja smo vršili rešavanjem zadataka na tabli. Nakon toga smo razgovarali o inteligenciji, njenom značenju i na koji način je možemo razvijati.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 154 - Dan ingeligencije