Gimnastika uma

Glavni organizator :
Mirjana Glišić
Broj učesnika :
12
Ustanova :
Bumerang
Opis :
1.aktivnost podeljeni u 2 grupe uzrast 1. i 2. razred i 3,i 4.razred Prezentacija u paru rešavaju zadatke sa palidrvcima. 2. domine - učenici naučili pravila igre 3.aktivnost tangram drvena slagalica 4. red-šara-kolona jaja sa određenom bojom i šarom učenici pronalazii mesto
Imena realizatora :
Tamara Glišović, Jadranka Matijević i Saša Matijević
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://drive.google.com/open?id=1Ejf6hX-E3O0pOQc0nH999z43COklzvmT
Aktivnost 156 - Dan ingeligencije