Kreiranje mapa uma pomoću programa mindmup

Glavni organizator :
Dragan Nikolić
Broj učesnika :
9 (učenici odeljenja 1/1)
Ustanova :
Tehnička škola za dizajn kože
Opis :
Imena realizatora :
Glavni organizator događaja je psiholog škole Tatjana Tomić Đurović, od ostalih učesnika su Nataša Stojiljković, profesor srpskog jezika i Tijana Milutinović, profesor stručnih predmeta iz oblasti dizajna
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Aktivnost 158 - Dan ingeligencije
1 / 2
2 / 2