Matematički tangram

Glavni organizator :
Radmila Šorgić
Broj učesnika :
29
Ustanova :
„Branko Radičević” - izdvojeno odeljenje Busije
Opis :
Дана, 25. септембра 2020. године, одржали смо час из математике. У питању је било утврђивање бројева до 1000. На самом почетку часа причали смо о загонеткама,слагалицама и начинима решавања истих. Потом сам ученицима приказала презентацију. На слајдовима исте су могли да виде шта је танграм, како изгледају делови истог и како бројеве можемо склапати. Ученици су добили делове танграма и слику броја који треба да склопе. Били су врло успешни у томе. Након тога смо дискутовали о бројевима до 1000.
Imena realizatora :
/
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 159 - Dan ingeligencije