Dani inteligencije u Tehničkoj školi za dizajn kože

Glavni organizator :
Tatjana Tomić Đorović
Broj učesnika :
13
Ustanova :
Tehnička škola za dizajn kože
Opis :
Učenici prvog razreda koji pohađaju smer tehničar dizajna proizvoda od kože na radionici koju sam za njih pripremila su saznali šta su mape uma, kako (u koje svrhe) mogu da ih koriste i kako se prave mape uma. Tema radionice je Razvijanje kreativnosti, logičkog i kritičkog mišljenja pomoću mapa uma. U prvoj fazi radionice učenici su odgovarali na pitanja:"Zašto učimo? " (njihovi odgovori su: da bismo bili pametni, da bismo se snašli u životu, da dobijemo dobre ocene, ...) i "Kako učimo? " (njihovi odgovori: iz iskustva, čitamo i pamtimo, tako što nešto radimo, ...). U drugoj fazi, pitala sam ih da li znaju šta su mape uma i kakva su njihova iskustva sa mapama uma. Saznali smo da su samo dva učenika koristila mape uma u osnovnoj školi. Zatim su pogledali prezentaciju koju sam priredila za ovu radionicu. U trećoj fazi podeljeni su u grupe prema interesovanju za temu koju treba da predstave pomoću mape uma. Koristeći maštu, prethodna znanja i iskustva o temi usaglašavali su stavove u grupi i, uz moju podršku i usmeravanje, primenjujući pravila za izradu mape uma kreirali su ih. Teme koje su predstavili su: Vrednosti, Moja škola, Zanimanje: samostalni modni dizajner. U četvrtoj fazi vrednovali su izrađene mape. Ovu aktivnost obavili smo primenjujući metodu "Two stars and a wish". O primeni mapa uma na časovima računarstva i informatike i srpskog jezika nastavnici su podneli posebne izveštaje. Organizovali smo izložbu učeničkih radova, a taj događaj sam najavila na eTwinning-u: https://live.etwinning.net/events/event/91464 Pripremila sam radionicu Mape uma – kako i zašto se koriste u nastavi? i uz podršku Dragana Nikolića, nastavnika računarstva i informatike obučili smo zainteresovane nastavnike Tehničke škole za dizajn kože da samostalno koriste i izrađuju mape uma.
Imena realizatora :
Dragan Nikolić, Nataša Stojiljković, Tijana Milutinović,
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://www.dropbox.com/sh/szqa2ag01ryx8su/AAAhAOC23vI22QhoZkkLrjTza?dl=0
Aktivnost 162 - Dan ingeligencije