I mi to možemo

Glavni organizator :
Nataša Vukoičić Živanović
Broj učesnika :
14
Ustanova :
OŠ"Rada Šubakić",Gruža
Opis :
Ušla sam u učionicu i obratila im se okrenutom,palindromskom rečenicom.Učenici su se uključivali,neko pišući odgovore i okrećući ih na takav način,dok su veštiji davali odgovore odmah.Na pitanje”Kako su danas”tri učenika od 14.iz razreda odgovorili su da su lose.Jedan je svoj odgovor obrazložio da se lose oseća zbog vremenskih uslova,jedan zbog bola u nozi,a treći što nema dovoljno para za sličice za album.Ovo je bio uvodni motivacioni deo.Onda su dobili zadatak da nacrtaju krug desnom pa levom rukom,gde su konstatovali da je teško to raditi levom.Na pitanje da li je moguće da i levom pišu kao desnom,odgovorili su potvrdno uz obrazloženje da se mora vežbati.Kada smo se složili da neke stvari mogu da se čine obema rukama na pitanje da li znaju šta ćemo danas raditi,većina ih je rekla da pretpostavlja da ćemo raditi nešto što je “izokrenuto,”naopačke”. Kada sam objasnila da ćemo se baviti rečima i rečenicama koje i sa jedne i sa druge strane imaju isto značenje nekolicina je konstatovala da je crtanje krugova bilo “odmotavanje “ I “zamotavanje”,tačnije okretanje reči. Učenici su dobili nekoliko palindroma koje su ih podstakle da pronađu još drugih.Učenici su pronašli troslovne I četvoroslovne reči.Nakon izlistavanja istih,učenici su dobili mogućnost da na računarima potraže takve reči,pa su najveštiji odmah i saopštili da je reč o palindromima (pojam pronašli na googlu).Onda je nastalo nadmetanje u igri “Sledeći si ti”,gde su učenici nastavljali niz palindromksih reči uz nemogućnost ponavljanja istih.U sledećoj aktivnosti svi su ispred sebe imali rečenicu ANA VOLI MILOVANA u kojoj su imali zadatak da crvenom bojom podvuku reči unazad.Nov zadatak je bio da pronadju što više takvih rečenica,a onda su ih kopirali i slali jedan drugom na mejl.Učenici su dobili ukrštenicu po nivoima za individlni rad ,gde su uz pomoć sličice trebali da napišu palindrom za istu.Osnovni nivo je imao sličicu i dodatno objašnjenje za pojam koji se traži i broj slova .Srednji nivo je imao objašnjenje pojma bez broja slova,a napredni nivo samo sličicu.Svi učenici su bili dužni da nakon reči koju upišu potamne prazna polja. Završenu ukrštenicu slali su jedni drugima na proveru ,a zatim se zajednički analiziralo. Kada su saznali da i priča može biti u palindromu,na računaru su imali “Priču o volu”,koju su pročitali .Završni zadatak je bio da crvenom bojom podvuku reči unazad,dobijajući isto značenje priče.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 162 - Dan ingeligencije