Učenje je lako ako znaš kako

Glavni organizator :
Suzana Stankov, profesor informatike i Nada Zeković, stručni saradnik-školski psiholog
Broj učesnika :
55
Ustanova :
Ekonomsko-trgovinska škola Senta, Senta
Opis :
U toku nedelje sa učenicima prvog razreda održan je timski čas na temu: Učenje je lako ako znaš kako! Ova aktivnost/događaj je osmišljen iz potreba da se učenicima olakša i učini zanimljivijim a ujedno i efikasnijim proces učenja. Na početku časa profesorice su upoznale učenike sa aktivnostima koje slede. Profesorica psihologije je razgovarala sa učenicima o navikama i metodama učenja, najvažnijim faktorima učenja.Učenici su proširili svoje znanje o faktorima uspešnog učenja. Profesorica je naglasila činjenice da se učenjem intelektualne sposobnosti, dok će kasnije intelektualne sposobnosti olakšati učenje. Istaknut je značaj kreativnog organizovanja beležaka, tj. pripreme MAPE UMA. Specifičnost ovog učenja je da se angažuju obe moždane hemisfere, leva (logika) i desna (kreativna). Profesorica informatike je zatim učenicima predstavila nekoliko online aplikacija za kreiranje mape uma i detaljno predstavila https://www.mindmup.comRučna izrada mapa uma je korisna, a digitalna današnjoj generaciji učenika prihvatljivija. Ovaj način učenja omogućava da pamtimo obimnu materiju, sećajući se samo suštine.Polazi se od osnovnog pojma koji se razlaže na ključne reči koje su potrebne da se opiše pojam od kojeg smo krenuli. Tako su učinili i učenici, krenuli su od ključne reči RAČUNARSKI SISTEM i razčlanili ga na ključne reči, a neke su zamenili i slikom. Kreirali su svoje elektronske mape uma.Ključne reči stvaraju asocijacijena određeni sadržaj, to olakšava pamćenje, a slike se bolje pamte nego slova i reči.Do kraja časa svi učenici su izradili svoje elektronske mape uma i sačuvali ih. Time su pokazali da su razumeli predmet učenja na času i da umeju da primene naučeno. na kraju časa svi učenici su popunili evaluacioni list. Na osnovu odgovora na evaluacionoj listi vidi se da je učenik u stanju da prikuplja, kritički procenjuje i analizira ideje i rešenja. Rezultati dobijeni obradom odgovora sa liste za evaulaciju na kraju časa: 54% ispitanika smatra da je održan čas bio interesantan, 45% da je čas bio osrednje interesantan i dinamičan. 91% učenika bi želelo da se i drugi put održi ovakav čas. Svi učenici su se složili da naučeno naučeno i rečeno na času mogu da primene drugi put, i za učenje drugi pedmeta. 64% učenika je reklo da će kreirati digitalne mape ume i drugi put i za potrebe učenja drugih predmeta. 91% učenika se složilo da izrada mape ume olakšava učenje.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://www.dropbox.com/sh/nl1grdzr0um3fw7/AADpnOj3zmFAe8PqFl4CMoXTa?dl=0
Aktivnost 170 - Dan ingeligencije