To The Moon and Back

Glavni organizator :
Vesna Stanković
Broj učesnika :
147
Ustanova :
"Јован Јовановић Змај!"
Opis :
У оквиру обележавања Дана интелигенције и светске недеље свемира коју смо обележавали у исто време одлучили смо да ове две теме повежемо и спојимо са наставним садржајима и градивом. Ученици других разреда укупно 56 ученика из 3 одељења, обрађивали су песму са кореографијом "Zoom, zoom, zoom we’re going to the moon" у уводном делу часа обновивши на тај начон основне радње кретања и бројеве до 10 бројећи уназад. Следећа активност тражила је вежбање логичких вешина кроз настављјање задатог низа неким од понуђених симбола (планетом, сунцем, звездом или ракетом). У наредној активности ученици су имали за задатак да читају и дешифрујукод за бојење наставног лисића обнављајући боје и облике чиме су разоткрили слику сунчевог система. Користећи апликацију израђену на порталу Wordwall ученици су затим играли игру меморије са планетама сунчевог система у оквиру наставе почетног писања и научили називе планета. Проверавање познавања назива планета и њихово писање проверили су кроз још једну игру анаграма. Ученици трећих и четвртих разреда (68 ученика у 4 одељења) су кроз игру меморије повезали називе планета са одговарајућом сликом и тако их усвојили. Вежбање спеловања у оквиру утврђивања градива вежбали су кроз решавање анаграма и осмосмерки. У средишњем делу часа одгледали су видео о Месецу и његовим занимљивостима а затим проверили своје знање решавајући квиз постављен на платформи Quizizz. Ученици шестог разреда (11) и ученици осмих разреда који похађају секцију енглеског језика (12) креирали су и играли квиз о планетама на платформи Kahoot!
Imena realizatora :
Tatjana Šefanac
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 179 - Dan ingeligencije