Soroban

Glavni organizator :
Snežana Bogavac Mihajlović
Broj učesnika :
145
Ustanova :
Oš Vožd Karađorđe, Aleksinac
Opis :
Na časovima Informatike i računarstva učenici su se prvo upoznali sa japanskim abakusom (Soroban) iz video snimaka, a zatim koristeći onlajn aplikacije računali na njemu, baveći se na taj način mentalnom aritmetikom. Soroban je japanski abakus, modifikovana verzija kineskog suanpana, nastao oko 1600. godine. Bez obzira na prednost ručnih kalkulatora, neki roditelji i danas šalju decu u škole gde će računanje prvo učiti na sorobanu, zato što je ovaj način računanja blizak mentalnoj aritmetici.
Imena realizatora :
Nadica Stanković
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 186 - Dan ingeligencije