Šta moji prsti sa krugom, mogu

Glavni organizator :
Snežana Tošović
Broj učesnika :
10
Ustanova :
Udruženje "Klikeraši"
Opis :
Učenici nižih razreda osnovne škole posle upoznavanja sa osobinama kruga, delova kruga, koncentričnim krugovima stvarali su (pravili igračke) heuristički uz vršnjačku edukaciju učenika starijih razreda (petaci). Krug je svuda oko nas. Krug ima veliki značaj za tehnološki razvoj. Krug se koristi u društvenim okvirima i ima razna simbolička značenja. Krug je veoma zastupljen u mitovima i legendama skoro svih naroda od praistorije do danas. Autori radionice su postavili sebi neka pitanja: Kako ovaj uzrast doživljava krug? Šta bi oni sa njim? Da li će uspeti nešto stvoriti, biti kreativni i možda inovativni? Šta će učenike asocirati, pokrenuti? Shvatili smo da naša grupa ne doživljava krug kao nešto značajno. Misle da je lep i jednostavan. Nakon upoznavanja sa krugom pokušali smo osvesti zastupljenost kruga u životu i okruženju tih mališana. Počinjali su "bolje gledati". A posle odgledanog animiranog filma iz Diznijeve produkcije, "Mikijeva radionica", shvatili su značaj kruga i kako je tekao razvoj njegove upotrebe. Primetili smo oduševljenje. Zajedno smo se pokušali setiti nekih igračaka u obliku kruga. Napravili smo frizbi od kartonskih tanjira. Onda smo istraživali papir, karton i napravili avion od koncentričnih kružnica. Vrešeno je i eksperimentalno letenje sa uočavanjem njegovih preformansi u odnosu na "origami avion". Pokazali smo malim "Klikerašima" kako su se nekada deca igrala traumatropama i to su poželeli napraviti. Dečaci su praviči čigru i modifikovali oblik spinera u kružni. Najviše su bili inspirisani medjusobnim razgovorom i probama (eksperimentisanjem sa materijalom). Podstakao ih je crtani film, ali više od toga zanimljive priče kako su se deca igrala nekada u srednjem veku, kako smo mi voditelji, kako neko iz njihovog okruženja.Konstrukcijom smo stigli do oblika u prirodi poput cveta sa kojim smo izvodili eksperiment sa vodom.
Imena realizatora :
Ivana Knežević, Snježa Milutinović, Jelena Stojanović, Ivana Pajić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 199 - Dan ingeligencije