Pažnja,pažnja 3!

Glavni organizator :
Biljana Vukašinović
Broj učesnika :
4
Ustanova :
OŠ " Prota Mateja Nenadović" Brankovina
Opis :
U uvodnom delu sa učenicima obavljen razgovor o važnosti pažnje za svakodnevni život. Odigrana igra pažnje Kamen, sunce, šuma. Deca obraćaju pažnju na ono što se pokaže šakom i kaže. Nakon toga učenici treba samo da slušaju šta se kaže, a ne obraćaju pažnju na ono što se pokaže. Centralni deo posvećen je rešavanju sudoku. Učenicima objašnjena pravila igre, materijali podeljeni. Prvi sudoku je bio sa brojevima, drugi sa geometriskim elementima a treći sa motivima jeseni. Učenici uspešno rešili sve zadato. U završnom delu razgovarali o aktivnosti-nacrtali kartice na kojima je ocenjena aktivnost (emotikon koji označava stepen zadovoljstva igrom)
Imena realizatora :
Bojana Lalović Milanović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 20 - Dan ingeligencije