STEM KVIZ

Glavni organizator :
Mladen Šljivović
Broj učesnika :
40
Ustanova :
Gimnazija Zajecar
Opis :
U toku jednog dana učenici naše škole organizovali su tri kviza nalin na pab kvizove. U isto vreme održani su kvizovi u Negotinu i Knjaževcu (koji su bili namenjeni osnovcima), dok je uveče održan veliki kviz u Zaječaru. program je organizovan u saradnji sa organzacijom Noći istraživača
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://drive.google.com/open?id=1RC-XxlB9-qxcUD9mh8JW9NM8cX_e5Iwt
Aktivnost 204 - Dan ingeligencije