„Svako nam slovo donosi znanje novo”

Glavni organizator :
Bojana Nikolić
Broj učesnika :
30
Ustanova :
OŠ ,,Braća Baruh"
Opis :
Dan inteligencije povezali smo sa obeležavanjem Dečije nedelje i nedelje obeležavanja svemira, a u okviru nastave srpskog jezika, kroz aktivnost i društvenu igru „ Svako nam slovo donosi znanje novo - putujemo svemirom” i ponavljanje znanja iz nastave srpskog jezika koje se tiče naučenih štampanih slova ćirilice (Aa, Ii, Ss, Tt, Oo, Nn, Ee, Šš, Rr, Bb, Uu, Jj, Nn, Njnj, Gg, Pp , Ll), slogova, reči i rečenica. Aktivnost „ Svako nam slovo donosi znanje novo - putujemo svemirom” smo započeli razgovorom o svemiru, planetama, astronautima, tajni planete Zemlje i o tome koje je najveće blagu svake planete. Učenici su podeljeni u pet grupa, jedan red je bio jedna grupa. Svaka grupa je imala svog kapetana (vođu). Nakon kratkog razgovora o svemiru, planetama, astronautima, Velikom prasku i blagu, svaka grupa je dobila uputstvo za rad. Učenici su bacali kocku, i kada dobiju broj, na tabli koju smo napravili sa različitim bojama, učenici broje toliko polja. Kada stanu na određenu boju, učenici sa sredine tabele, biraju ceduljicu sa bojom na koju stoji i odgovaraju na pitanje koje se nalazi na toj ceduljici. Jedan učenik iz grupe baca kocku, jedan čita pitanje sa ceduljice i jedan učenik iz grupe odgovarana na pročitano pitanje. Ukoliko učenici iz grupe koja baca kocku tačno odgovore na pitanje sa ceduljice, imaju priliku da izaberu da li žele da reše prvu misteriju na putu u svemir. Ukoliko grupa odgovori netačno na pitanje sa ceduljice, nema prava da rešava misiju, i sledeća grupa baca kocku. Ukoliko grupa tačno odgovori na pitanje sa ceduljice, a odbije da rešava misiju, ostale dve grupe bacaju kocku i grupa koja dobije veći broj, rešava misiju.Svaki tačan odgovor na pitanje sa ceduljice donosi im jedan poen, a svaka tačno rešena misija donosi dvadeset poena. Učenici su dobijali uputstva za svaki zadatak i svaki zadatak je nosi određeni broj pena. Grupa koja je osvojila najviše poena je pobednik. Učenici su imali pet misija (pet zadataka) , raspoređena od lakših ka težim. Svaki zadatak smo proverili usmenim putem.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 206 - Dan ingeligencije