,,Ko se odmara na paukovoj ležaljci"

Glavni organizator :
Bojana Nikolić
Broj učesnika :
30
Ustanova :
OŠ ,,Braća Baruh"
Opis :
Dan inteligencije obeležili smo u okviru nastave srpskog jezika, kroz aktivnost „Ko se odmara na paukovoj ležaljci” i ponavljanje znanja iz nastave srpskog jezika koje se tiče naučenih štampanih slova latinice , slogova, reči i rečenica. Aktivnost „ Ko se odmara na paukovoj ležaljci” smo započeli razgovorom o zoološkom vrtu. Učenici su podeljeni u pet grupa. Svaka grupa je imala svog kapetana (vođu). Nakon kratkog razgovora o zoološkom vrtu I posmatramo prezentaciju, pogađamo životinje, svaka grupa je dobila uputstvo za rad. Učenici su dobijali uputstva za svaki zadatak. Svaki zadatak je nosio 5 poena. Osvojeni bodovi grupa su na kraju imali konačan zbir, koji je bio sam jedan deo poena koji utiču na to ko će biti pobednik. Cilj igre nije bio osvojiti najviše poena, već pogoditi gde se skrivala minđuša koju je devojčica izgubila i tačan redosled događaja kojim se dešavala priča ,,Ko se odmara na paukovoj ležaljci“, a to su učenici mogli da shvate kroz rešavanje zadataka koji prate tok priče. Učenici su imali deset zadataka , raspoređena od lakših ka težim. Svaki zadatak smo proverili usmenim putem. Učenici su dobili pribor za rad(lupe za uveličavanje, kape , oznake i trake za istraživače). Učenici dobijaju zadatke koji su vezani za priču istoimenu priču. Zadaci prate redosled događaja u priči, a učenici treba da na osnovu rešavanja zadataka otkriju koja je tema priče i kojim rasporedom će se dešavati događaji u priči. Zadaci su međusobno povezani i nadovezuju se jedan na drugi, isto kao i događaji u priči. Kada učenici reše sve zadatke, čitamo priču i proveravamo koja grupa je bila najpribližnija tačnom redosledu događajaj u priči. Objašnjeno im je da će dobiti papir sa zadacima koje treba da reše, svako za sebe , ali da na kraju kao grupa treba da ispričaju šta misle na osnovu rešenih zadataka koji će biti rapored događaja u priči i gde se skrivala minđuša. Grupa koja bude najbliža tačno rasporedu događaja i koja pogodi gde se skrivala minđuša je pobednik.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 207 - Dan ingeligencije