I mi to možemo

Glavni organizator :
Nataša Vukoičić Živanović
Broj učesnika :
14
Ustanova :
OŠ"Rada Šubakić",Gruža
Opis :
Čas srpskog jezika u okviru Dana inteligencije i bavljenje palindromima,bio je uvod za čas matematike i rešavanje matematičkih problema.Na početku su učenici vežbali crtanje krugova levom i desnom rukom,crtanje kucica i pisanje brojeva.Kada su uočoli sličnost izmedju predjašnjeg časa srpskog jezika i matematike,dobili su crteže brojeva napisanih u spoju,koji podsećaju na „hijeroglif“(njihovo prvo zapažanje).Učenici su se bavili rešavanjem problema zadataka cifara napisanih u spoju.Zadatak je bio zapisati sve brojeve koje uoče na crtežu.Sledeći korak je bio da se list okrene za 90 ili 160 stepeni i pronadje mogući novi broj.Kao podsticaj za dalji rad,učenici su pravili tangrame i jedni drugima davali da ih rešavaju.U trenucima umora,učenici su imali mogućnost da se odmore sklapajući Rubikovu kocku.Sledeći zadatak su radili na računarima - uočavanje broja ivica i stranica piramide i zadatke numeracije i dešifrovanja.Samostalno su izabrali završni deo časa na kome su organizovali takmičenje u sklapanju tangrama i Rubikove kocke.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 211 - Dan ingeligencije