Vijuge uključi, binarni kod nauči

Glavni organizator :
Milena Kostadinović
Broj učesnika :
20
Ustanova :
OŠ "Janko Veselinović"
Opis :
Krajnji produkt je ogrlica koja predstavlja ime učenika iskazano binarnim sistemom brojeva, sa kojim će se učenici će se upoznati. Oni će kodirati svoje ime u binarni kod abecede, koristeći 0 i 1. Kombinacijom dve boje slamčica, koje će predstavljati te brojeve, i njihovom kombinatorikom, napraviće ogrlicu sa svojim kodiranim imenom. Drugi niz aktivnosti će biti igre sa temom kodiranja i binarnog sistema brojeva i primena tih igara u nastavnom procesu. Na času matematike, rešenja zadataka su povezana sa određenim kodom. Učenici treba dekodiranjem da dođu do slova zagontne ličnosti. Matematika je u korelaciji sa srpskim jezikom. Zagonetna ličnost je Vuk Karadžić a u vezi je sa zagonetkama koje će dekodirati na času srpskog jezika. Ostavljena je mogućnost učenicima da skeniranjem qr koda dođu do dodatnog izvora informacija I tako saznaju nešto novo o životu zagonetne ličnosti.
Imena realizatora :
Dragana Mandarić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 246 - Dan ingeligencije