Razmrdajmo klikere

Glavni organizator :
Ivana Pavkovic
Broj učesnika :
neograničen
Ustanova :
OŠ ,,Jovan Dučić"
Opis :
Ove godine Dan inteligencije obeležavamo i na blogu objavljivanjem materijala za obeležavanje ovog dana. Događaj je dostupan javnosti tako da svi zainteresovani mogu pristupiti materijalu koji će koristiti u obeležavanju Dana inteligencije. Dostupni sadržaji pokrivaju niz različitih aktivnosti kao što su tangram, sudoku (rečima i brojevima), matematičke piramide, neobični kvadrati, šifrovanje, dešifrovaanje, piksel art i matematički diktat prema zadatim linijama. Svi zainteresovani mogu koristiti ove materijale u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 250 - Dan ingeligencije