"Pitanje je pola odgovora!"

Glavni organizator :
Miloš Jeftić
Broj učesnika :
20
Ustanova :
TŠ „Milenko Verkić Neša“ Pećinci
Opis :
Ovo je laka, zanimljiva i korisna vežba za poboljšanje pažnje i koncentracije učenika. Ideja je jednostavna – u svakom pitanju se krije deo odgovora (eklatantan primer: “Ko je bio sv. Sava?” – očigledno imamo podatak da je u pitanju ličnost, a ne dogadjaj. Ličnost koja je pripadnik Crkve, slovenskog imena – dakle, novozavetna ličnost, verovatno pripadnik Pravoslavne crkve. Budući da je sveti, očigledno i da je ličnost iz prošlog milenijuma (jer je potrebno da protekne vreme, da bi Crkva nekog proglasila za svetitelja); takodje uzornog života i značajna (jer se uči u školi). Budući da nije “mučenik”, ličnost je umrla prirodnom smrću, što ukazuje na mirniji hrišćanski period… Na kraju, pošto je slovensko ime može se pretpostaviti da ličnost nije živela u vremenu pre krštavanja Slovena… Metodom “Pitanje je pola odgovora!” se želi poboljšati motivacija učenika da: 1) pažljivo slušaju postavljeno pitanje (tj. da uopšte slušaju sagovornika, budući da veliki broj ljudi uopšte i ne sluša sagovornike) 2) da razmisli o pitanju, jer ukoliko se u pitanju nalazi deo odgovora, onda mora da ga pažljivo čuje, i da razmisli o tom pitanju (da “uključi mozak”, što se, u današnje vreme, sve redje dešava) 3) da prati kontekst – šta je prethodno rečeno (pošto su sva pitanja na času najčešće logički povezana, pa sva postavljena pitanja najčešće daju potpunu sliku i skoro sve odgovore! Dakle, na ovaj način, želimo da se dete “isključi” sa mobilnog telefona (u koji krišom gleda na času) i aktivno uključi u obrazovni proces, ali na jedan interesantan, i za dete, vrlo koristan način! U tu svrhu je upriličen mali kviz, gde se u predhodim pitanjima kriju odgovori na naredna pitanja (Ko je napisao Jevandjelje po Mateju? Šta je napisao Matej? Ime jednog jevandjeliste? Naziv jednog jevandjelja? ... Kasnije pitanja postaju zahtevnija i kombinuju se predhodno dobijeni odgovori, kako bi se na više različitih načina predočila veza dogadjaja, ličnosti i aktivnosti). Djaci su bili zadovoljni kvizom, i ocenili su ga kao zanimljiv. Sve aktivnosti su osmišljene tako da svi učenici mogu u potpunosti da prate metod, koji polako postaje sve zahtevniji, kako koncentracija i zainteresovanost rastu.
Imena realizatora :
Jovančić Biljana
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Aktivnost 27 - Dan ingeligencije
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4