Loptaonica mislionica

Glavni organizator :
Ljiljana Petrović
Broj učesnika :
7 učenika
Ustanova :
OŠ ,,Dušan Danilović",Radljevo, IO Kalenić
Opis :
Cilj ove aktivnosti bio je da učenici utvrde stečena znanja o gradivnim imenicama na zanimljiv , kreativan i igrolik način. U uvodnom delu aktivnosti učenici su rešavali rebuse čija su rešenja bili MLEKO, VODA i BRAŠNO. Učenicima sam najavila nastavnu jedinicu i naglasilla da ćemo današnji dan posvetiti gradivnim imenicama, da ćemo rešavati zanimljive zadatke i na taj način obeležiti Dan inteligencije. Zatim sam učenike nasumično podelila u 2 grupe.Dobili su osmosmerku i zadatak da u njoj pronađu 8 gradivnih imenica.Grupa koja je prva pronašla svih 8 imenica, dobila je poen.Zatim su se učenici opet izmešali. usledio je rad u 2 grupe, a zadatak je bio da na premetaljkama pronađu reči koje se kriju , gradivne imenice (GLICA-CIGLA;DOVA-VODA;VRDO-DRVO;SEPKA-PESAK;AKOKA-KAKAO;MEKAN_KAMEN).I sad , grupa koja je prva premestila slova i rešila premetaljke, dobija poen i pomaže drugoj grupi da dođu do rešenja.Usledio je zadatak u kome su učenici pronalazili označena polja koordinatama ( A1 *;B3x) orijentisali se na papiru pred tablom horizontalno i vertikalno,i u data polja-koordinate upisivali zadate simbole.Svaki simbol je nosio jedno slovo, od kojih smo složili reč BENZIN..Usledila je aktivnost u kojoj su učenici pomogli Ani da se priseti spiska namernica koje treba da kupi. U lavirintu slova pronašli nazive namernica sa spiska(mleko, brašno, ulje,griz). U završnom delu aktivnosti usledila je igra memorije lopticama raznih boja. Svaka boja je predstavljala po jednu gradivnu imenicu.Učenici su sedeli u krugu. Koristili smo 4 loptice različite boje. Crvena je bila simbol BRAŠNA, žuta-GRIZA,zelena-BIBERA a narandžasta simbol KAKAA.U krug smo uveli prvo jednu lopticu-crvenu.Crvena loptica se dodaje učeniku i izgovori se reč BRAŠNO.Taj učenik dodaje lopticu drugu sa desne strane koji kada preuzima lopticu izgovara reč BRAŠNO.Kada crvena loptica odmakne, uvodi se žuta i izgovara reč GRIZ.Važan je trenutak kada u igru uđu sve 4 loptice.Učenici memorišu boju loptice za pojam gradivne imenice.Igra teče.Učenik koji pogreši , pomeša boju loptice sa pojmom, ispada iz igre.Pobednik je onaj koji ostane do kraja. Ova igra memorije je učenicima bila veoma zanimljiva.Ponavljali smo je više puta, svaki naredni put koristili druge gradivne imenice. Igra memorije lopticama ima višestruku korist. Mislim da če učenici zauvek prepoznati u tekstu pomenute gradivn e imenice. Učenici su bili veoma aktivni i zainteresovani za rad. Na kraju aktivnosti razgovarali smo o utiscima.Najviše im se svidela igra sa lopticama, kažu da im je bilo teško kada su 4 loptice ušle u igru i da su se morali dobro koncentrisai da ne bi ispali iz igre.Dogovorili smo se da ovu igru ponovimo i sutra. Svih 7 učenika su dobili diplomu , u boji koju s sami izabrali, za aktivno učešće, saradnju, tolerantnost i pomoć slabijem u toku rada.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 27 - Dan ingeligencije