Šah na naš način

Glavni organizator :
Mirjana Glišić
Broj učesnika :
26
Ustanova :
OŠ,, Dr Dragiša Mišović"
Opis :
Šah na naš način Pravila: 2 igrača beli i crveni igrač imaju po 3 figure(top, konj, lovac)i kreću se po tabli po pravilima pravog šaha.Na tabli su raspoređene slike Tanaska Rajića-TOP, zec-LOVAC, trava -KONJ. Pobednik je onaj igrač koji prikupi više figura. ZNAMENITE LIČNOSTI SRBIJE( knez Lazar, Sveti Sava, Nikola Tesla, Vuk Karadžić-u igri učestvuju 4 igrača na talonu imaju 6 polja .Polje-1.-fotografija znamenite ličnosti, polje 2 mesto rođenja, polje 3 - vek u kome je živeo, plje 4,5,6, su fotografije vezane za postignuća ličnosti. Npr-za kneza Lazara (novac, kosovski boj) Izvalče kartice koje su ispred njih poređane u 6 redova po 4 kartice. Ako kartica odgovara on stavlja na određeno polje ,ako ne vraća je na svoje mesto. Pobednik je onaj igrač koji prvi popuni polja. IKS _OKS- Na čepićima se nalaze marke auta proizvedene u Evropi i Aziji. Pobednik je onaj igrač koji prvi spoji svoja tri znaka. Igrač mora klasifikovati,voditi računa koji auto pripada kom kontinentu. BROJIMO DO 1000 Malo smo se zabavili pa su drugaci ređali brojeve od 101 do 1000 . Par učenika je imao 1 stotinu.Bilo je zabavno i kroz igru smo mnogo naučili.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 277 - Dan ingeligencije