Barakuda i krpljenje rupa

Glavni organizator :
Ljiljana Petrović
Broj učesnika :
7 učenika
Ustanova :
OŠ ,,Dušan Danilović",Radljevo, IO Kalenić
Opis :
Učenicima sam pre nego što su ušli u učionicu ostavila na klupi , za svakoga, pozivnicu. U pozivnici je pisalo da se brod Barakuda iskrcava 5. 10 . u 9h sa pristaništa iz našeg mesta i kreće u potragu za skrivenim blagom.Pozvani su da krenu u avanturu.Ovo je bio pravi pogodak. Oni nisu mogli da sačekaju 9h.Ništa im nije bilo jasno.Ni otkud pozivnica tu, ni kakav brod, ni kakvo blago...Jedva su sačekali 9h , kada sam im saopštila šta ćemo raditi.Krenuli su zamišljenim brodom Barakuda.Na njega su se popeli preko polja na podu na kojima su bili ispisani arapski brojevi , a oni su ih preklapali rimskim .Nakon urađenog zdatka, podigli su jedra da bibrod krenuo.Zamišljeno jedro je platno na vratima učionice.Kada su podigli platno/jedro, iz njega su ispale 2 rolnice uvezane kanapom.Bila su to dva zadatka koja su rešili da bi mogli da izađu na vrata i otisnu se brodom niz reku.Odredii su levu obalu reke uz koju su plovili zamišljenim brodom i sakupljali papiriće na kojima su bili ispisani zadaci, rebusi, zagonetke.Prikupili su sve zadatke/delove slagalice i iskrcali se na ostrvo na kome su rešii zadatke i sklopili polja (A1,B1..) u slagallicu, a sa druge strane sklopljene slagalice nalazila se mapa skrivenog blaga. Krenuli su dalje, prateći mapu.Ali, iznenađenje...Nalilaze na pneprijateljski brod!Pomorska bitka!Određuju koordinate po kojima gađaju neprijateljski brod.Uspeli su da reše zadatke i odrede koordinate, tako potope neprijateljski brod.Ali, ne mogu dalje dok ne zakrpe rupe na svom brodu( rešavaju zadatke i pronalaze zapise zadatka i rešenja na papiru u mreži brojeva).Tačnim rešenjima i pronalaskom zapisa/rupa na brodu, idu dalje.Durbinom osmatraju put.Gledaju u mapu. Prelaze uz desnu obalu reke i ugledaju kuću.Zatim, prate mapu i broje korake koji su ispisani na mapi.Dolaze do kovčega sa blagom.Ali ni tu nije kraj!Čeka ih zadatak.Moraju kodirati ključ od kovčega,rešenjem zadatka.Tačnim kodom, otvaraju kovčeg .U njemu su bombone .Nagrada za uspešno završenu potragu.A što smo o avanturi pričali ceo dan...na svim časovima...do polaska kući...e to je... Aktivnost je trajala 2 školska časa.Učenici su bili motivisani i aktivni tokom realizacije aktivnosti.Pozivnice su poneli kući da ih čuvaju.Sarađivali su u istraživanju i toliko su bili motivisani onom pozivnicom sa početka časa, da su toliko bili maštoviti pa su čak i veslanje imitirali po našoj reci od plavog najlona.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 28 - Dan ingeligencije