Nahrani svoj mozak

Glavni organizator :
Zvonimira Jovičić, učiteljica
Broj učesnika :
7
Ustanova :
Osnovna škola "Moša Pijade" Žagubica, IO Suvi Do
Opis :
Reč je o integrisanom pristupu rešavanja problema kojim su obuhvaćeni sadržaji nastavnog predmeta Matematika i nastavnog predmeta Srpski jezik. Inspirisani tekstom "Reč-dve o Piteru" kreirali smo problemsku nastavu kroz koju nas vode velikani svetskoga glasa. Na početku se simulira problemska situacija u kojoj se Gaus stavlja u novi kontekst. Zamišlja se da su na okupu velikani Gaus, Nikola Tesla i Milutin Milanković, te Gaus drugovima prepričava svoj doživljaj sa učiteljem po kome je kasnije postao poznat širom sveta. Nakon uočavanja problema i onoga što je u njemu nepoznato i izaziva kognitivni sukob učenici se putem vođenog razgovora usmeravaju ka raščlanjavanju problema, a zatim i ka predlaganju mogućih principa rešenja. Otkrivanje matematičkih pravila i zakonitosti neophodnih za rešavanje Gausovog problema je centralna aktivnost na času matematike.Primena u novoj situaciji zasniva se na izradi zadataka u vezi sa tematikom dana, a zatim se vrši generalizacija kao i korišćenje matematičkih simbola što predsvlja doprinos razvoju matematičkog mišljenja učenika. Na času nastavnog predmeta Srpski jezik zamišljeni junaci pomažu učenicima u rešavanju jezičkih mozgalica. Na samo kraju radi se na radnom listu koji ima za cilj otkrivanje skrivenih reči. Divergentnost, predlaganje ideja, pokušaji i pogreške, upoređivanje, učavanje sličnosti i razlika obeležiće ovaj događaj.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 281 - Dan ingeligencije
1 / 3
2 / 3
3 / 3