Susret sa srpskom Sfingom

Glavni organizator :
Olivera Arizanović
Broj učesnika :
16
Ustanova :
Ekonomska škola iz Niša
Opis :
Međunarodnu akciju "Dan inteligencije" otvorili smo svojom aktivnošću pod nazivom Susret sa srpskom Sfingom. Naša aktivnost je podrazumevala prezentaciju sa diskusijom o zagonetkama koje su osobena književna vrsta narodne književnosti, a uz to su, od vajkada, poznate i kao aršin za merenje inteligencije i alat za razmrdavanje vijuga. Prema Vikipediji zagonetke su definisane na sledeći način: “Zagonetka (od glagola gonetati) je iskaz, pitanje ili fraza dvosmislenog ili nejasnog značenja, odnosno vrsta misaono-govorne igre, izražene u vidu metaforičnog - opisnog ili neposrednog, često zbunjujućeg pitanja, koje zahteva odgovor. Pitanje je formulisano u gotovo utvrđenom obliku i ima samo jedan pravi odgovor prihvaćen u tradiciji. Po Karadžiću, naziva se još gonetalicom. Zagonetka je internacionalna i veoma stara vrsta usmene književnosti. Ona potiče iz najstarijih vremena, a dokaz za to je njen način izražavanja u slikama, što je prafenomen svakog ljudskog govora. Kratka i ritmička forma omogućili su da se zagonetka u smeru zabave i nadmetanja u dovitljivosti. Glavna sredstva narodne zagonetke su: pesnička slika, metafora, paralelizam, epitet, aluzija, alegorija, aliteracija, sinonimi, homonimi, rebusi, itd. Predmeti zagonetki su veoma širok i raznovrstan skup stvari, pojmova, života, bića, i drugih pojmova sveta koji okružuju čoveka.” Prezentaciju i izlaganje o svim ovim osobinama zagonetki i još po nečemu pripremio je tim učenika koji čine: Jana Cekić, Dimitrije Miljković, Natalija Stanković i Milica Rajković. U finalu događaja, pored vežbi u zagonetanju i odgonetanju, prisutni su dobili uputstva za učešće u velikoj Sfinginoj priči na srpski način sledećih dana. pozvani su da Izađu Sfingi na crtu kao kreatori, tvorci zagonetki tokom radionica pod nazivom "Radionice srpske Sfinge" dana 14.10.2020. ili u aktivnosti "Zagonetanje-nadmetanje" 15.10.2020. Čak i oni koji se ne uključe u aktivnosti uživo, zbog trenutne epidemiološke situacije, dobiće priliku da se zabave i razmrdaju vijuge u onlajn okruženju.
Imena realizatora :
Učenici: Jana Cekić Milica Rajković Natalija Stanković Dimitrije Miljković
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Aktivnost 296 - Dan ingeligencije
1 / 2
2 / 2