Kreiranje zadataka sa Pitagorinom teoremom

Glavni organizator :
Kokerić Mirjana
Broj učesnika :
80
Ustanova :
OŠ "Branko Radičević" Smederevo
Opis :
Učenici su pripremili po jedan zadatak sa primenom Pitagorine teoreme. Zatim smo te zadatke iskombinovali i zalepili papiriće na kojima su zapisani tako da čine jednu kontrolnu vežbu. Učenici su zatim podeljeni i grupe i svaka grupa je dobila po jedan takav test na izradu. Nakon završetka izrade zadataka, grupe su razmenile rešenja i ocenjivale rad drugih grupa. Na delu zida u učionici zalepili smo crtež sa nazivom današnje aktivnosti "Dan inteligencije", kreriane testove i neka od rešenja grupa. U aktivnosti su učestvovala sva četiri odeljenja sedmog razreda na času utvrđivanja gradiva vezanog za Pitagorinu teoremu. Ocene će biti upisane u pedagošku svesku. Učenici su svaki od časova završili aplauzom za uspešno urađenu aktivnost i učionicu napustili zadovoljni jer su njihova kreativnost, znanje i saradnja na ovom času došli do izražaja.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 30 - Dan ingeligencije