Ukrštamo reči - pravimo ukrštenice

Glavni organizator :
Nada Rac
Broj učesnika :
19 + 64
Ustanova :
Osnovna škola ,,Petefi brigada' Kula
Opis :
U prva tri dana učenici su po grupama bili upoznati sa ukrštenicama. Prvoga dana smo razgovarali o inteligenciji i snalaženju u novim situacijama. Razgovarali smo o mogućnostim da ne zaboravimo nešto i da to duže pamtimo. Deca su istakla da neki geldaju slagalicu i pokušavaju da reše problme u njima. Istakla sam da možemo da rešavamo i ukrštenice i da razvijamo svoje misaone aktivnosti. Prva tri dana rešavali smo ukrštenice koje smo pronašli na internetu. Rešavili su skandinavke, magične kvadrate i piramide. Na matematici smo rešavali matmetički magični kvadrat 3x3 i ukrštenicu koju smo popunjavali ciframa. Trećega dana su učenici doneli neke ukrštenice koje su oni pronašli u novinama, a tu se našao i po neki rebus. Jedno dete je donelo i igru Rebusi od pikoma pa smo i nih rešavali. Četvrtog dana smo se osmelili da po grupama npravimo ukrštenice koje će imati za rešenje zadatu reč. tu ukrštenicu smo poslali drugarima iz druge grupe da je reše. Petoga dana je svako dete donelo svoju ukrštenicu( polsali su mi slike na viber, a ja sam ih prekucala i napravila ukrštenicu). Na samom času smo koristili program za pravljenje ukrštenica, ali nismo mogli da dobjemo zadatu reč, nego obične ukrštenice. Učeničke ukrštenice, koje smo odštampali smo podelili drugarima iz druga dva odeljenja drugog razreda da i oni pokušaju da ih reše. Neki od njih su po uzoru na nas napravili i svoje ukrštenice. Takođe su nsam se pridružili u učenici četvrtog razreda u rešavanju naših ukrštenica. Tako da je poslednjeg dana u ovom programu učestvovalo još 64 učenika pored našeg odeljenja. Ukrštenice su postale sastavni deo našeg rada te smo i ove endelje pravili ukrštenicu na temu pesama Ljubivoja Ršumovića.
Imena realizatora :
Marijana Kolarić, Drgan Bublić, Sanja Delić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 301 - Dan ingeligencije