Tri praseta

Glavni organizator :
Nataša Banko
Broj učesnika :
20
Ustanova :
OŠ "Vojvoda Stepa"
Opis :
Učenici su u produženom boravku rešavali zadatke. Na početku aktivnosti smo odgledali film "Tri praseta". Nakon odgledanog crtanog filma usledio je razgovor sa učenicima o osobinama prasića i vuka i načinu na koji su izgradili svoje kuće. Učenicima sam rekla da građenje kuće nije lako i da su nam se za pomoć obratili prasići. Učenici drugog razreda su podeljeni po ulogama i čitali su tekst sa zadacima. Prvi zadatak koji su učenici rešavali bio je da odrede koordinate kuća (od slame, drveta i cigli), prasića (Rile, Gile i Mile), vuka i drveta. Prvo su izrezali slike, a potom su ih lepili u mrežu prema datim koordinatama. Drugi zadatak je bio da na što više načina naprave kulu od karata kako bi Giletu dokazali da će se kuća od slame srušiti kao kula od karata. Treći zadatak je bio da učenici reše zadatke pomoću aplikacije "Zagonetke sa šibicama". (Učenicima je ovaj zadatak bio interesantan pa su i sami pokušali da naprave svoje zagonetke sa čačkalicama.) Sledeći zadatak je bio da kroz igru Block Tower pokušaju da reše Miletovu nedoumicu, da ne može samo da ređa cigle već da mora da upotrebi i malter kako bi ih povezao. Učenicima sam nakon igre rekla da kulu mogu ređati na više načina. U sledećem zadatku učenici su otkrivali neprijatelja koji vreba prasiće. Učenicima je data tabela gde su redove predstavljala slova koja su prvaci do tada naučili, a kolone brojevi. Na osnovu toga učenici su bojili polja, prema datim uputstvima. Lavirint je bio sledeći zadatak, a njega smo rešavali pomoću alata Wordwall. Na Wordwall-u sam napravila tri lavirinta gde su učenici imali avatara (ljubičastog svemirca), a otežavajuća okolnost je bila ta da su morali da nađu pravi put kako bi pobegli od neprijatelja. Siguran put je zadatak u kome su učenici pomoću tačaka i pravaca obeležili siguran put kojim će se kretati Rile i Gile. Sledeći zadatak je bio da uz pomoć rednih brojeva slova iz azbuke otkriju naziv pesme koju su prasići pevali kada su pobedili vuka. Na kraju učenici su imali zadatak da slažu slagalicu. Učenike sam naučila da naprave i svoje slagalice. Sve slagalice smo stavili u Padletu, kako bi mogli i u buduće da ih rešavamo.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 305 - Dan ingeligencije