Faraoni

Glavni organizator :
Zvonimirka Jovičić
Broj učesnika :
7 učenika trećeg razreda
Ustanova :
Osnovna škola "Moša Pijade" Žagubica, IO Suvi Do
Opis :
Dugogodišnji rad u kombinovanom odeljenju, česta susretanja sa staroegipatskom civilizacijom u smislu shvatanja Egipta kolevkom brojnih izuma, aktuelna epidemiološka situacija, lični afiniteti i drugi ne manje bitni činioci uticali su na kreiranje materijala za rad pod nazivom „Na putu do znanja sa drvenim Egipćanima“. Nekadašnja želja da se napravi pametna fascikla u kojoj bi svoje dragoceno mesto našli svi sadržaji u vezi sa ovom drevnom civilizacijom dobila je svoju viziju u digitalizovanom obliku. Koristeći udžbenike raznih izdavačkih kuća nailazili smo tokom rada na razne zanimljivosti o Egipćanima: da su imali poseban način zapisivanja brojeva, da su prvi izmislili hleb, da su prvi putevi nastali baš na teritoriji drevnog Egipta, ... Učinilo mi se da je sve mojim učenicima bilo zanimljivo. Otuda i koreni rada koji je kreiran. I tako moj blog „ Na putu do znanja sa drevnim Egipćanima“ dobi i stranicu „Problem reši-faraona uteši“ koja je kreiraa za potrebe obeležavanja Dana inteligencije. Rad je INTERDISCIPLINARNOG KARAKTERA. Kreirala sam aktivnosti koje učenika vode iz jednog problema u drugi. Na samom početku aktivnosti učenici se upoznaju sa faraonima a zatim se stvara problemska situacija I zamišlja se s da je Nil poplavio plodne njive faraona I da su tokom strašne poplave izgubili I mapu odnosno plan parcela. Učenici su zato bili u poziciji da najpre određuju kakvog su oblika date parcele, a zatim da utvrde I podatke u vezi sa njihovim dimenzijama. Problem je, međutim, nastao kod Tutankamonove parcele jer je on, prema uslovima problemske situacije, zaboravio dimenzije svoje parcele, a jedino zna da je za njeno ograđivanje bilo neophodno 100 m žice. Tu nastaje glavni problem I zazov, te se učenicima dodeljuju žice koje simbolizuju moguće dužine stranica umanjene 1000 puta. Praktičnim aktivnostima uočava se da je samo jedno od ponuđenih rešenja tačno. Analizirajući odnos stranica u sva tri predložena rešenja heurističkim razgovorom uočava se da stranica u trouglu mora biti manja od zbira a veća od razlike preostale dve stranice. U našu igru na, deci zanimljiv način, uvodi se I čarobnjak koji nam je navodno ostavio OR kod sa tajnom poruku o načinu određivanja oznake kvadrata u kome će se naći svaka od pacela faraona. Nakon izrade plana naselja, učenicima se saopštava da faraoni čije su njive u obliku pravougaonika i kvadrata žele da naprave po dva bazena za navodnjavanje, tako da se nalaze na ivicama parcela i da između nji postoji najveće moguće rastojanje. Tako se, bez imenovanja, uočava da je dijagonala u pravougaoniku i kvadratu duža dod stranica pravougaonika i kvadrata. Tokom naredne etape učenici su se upoznali i sa egipatskim načinom zapisivanja brojeva, te su rešavali i nekoliko zadataka u vezi sa ovom tematikom. Dobijene rezultate koristili smo za dodeljivanje broja parcela faraona tako što je najveći broj prodružen parceli koja ima najduži obim. Tako smo PROBLEM REŠILI I NAŠE FARAONE UTEŠILI!
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 311 - Dan ingeligencije
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4