Vežbamo i učimo kroz igru

Glavni organizator :
Jelena Djordjević
Broj učesnika :
2
Ustanova :
OŠ "Milić Rakić Mirko", Prokuplje, IO Bajčince
Opis :
Predvidela sam niz aktivnosti koje sam planirala da realizujem u radu sa decom na ČOS-u, za vreme Slobodnih aktivnosti - sekcije, na času Srpskog jezika u korelaciji sa PID-om ( upotreba velikog slova: nazivi gradova, reka, planina, jezera. Učenici na geografskoj karti pronalaze gradove, reke, planine i jezera, obraćaju pažnju kakvim slovom su napisani ovi geografski pojmovi, a kada ih pronađu na karti određuju u kom delu Srbije se nalaze. - Sa kojih polica je devočica uzela knjige? Pažljivo pogledaj slike pa odgovori? - Igre koncentracije ( rešavanje lavirinta) - Pronađi deset razlika na ova dva crteža; - Gde žive devojčice i dečaci na osnovu brojeva i slova? - Sličica i odgovarajući tekst ( Na osnovu date sličice pronađi koje rečenice odgovaraju datim slikama. - Slikovni raspored časova; - Problemski zadatak sa tabelom koja se popunjava;
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 356 - Dan ingeligencije