Stanice za razmišljanje

Glavni organizator :
Marija Đokovska
Broj učesnika :
12
Ustanova :
OŠ "Mihailo Petrović Alas"
Opis :
Aktivnost je održana tokom časa odeljenskog starešine. Učenici podeljeni u 3 grupe raspodelili su kartice tako da svako dobije onu koja mu najviše odgovara. Kartice su: "NAJDUŽI", "NAJBRŽI", "NAJVIŠI", "NAJJAČI". Na prvu stanicu dolaze "NAJJAČI". Oni se sa "NAJJAČIM" predstavnicima drugih grupa takmiče u tome ko će za 30 sekundi od papira formata A4 napraviti najmanju kuglicu. Na igračima je da utvrde na koji će način to činiti. Analizom ove aktivnosti videli smo da najmanju kuglicu nije napravio onaj ko ima najsnažnije ruke i da nije bilo obavezno samo rukom stiskati papir, već onaj ko se snašao da na kuglicu deluje na različite načine (nogom, kamenom, itd.) Na drugu stanicu dolaze "NAJDUŽI". Oni se sa "NAJDUŽIM" predstavnicima drugih grupa takmiče u tome ko će za 30 sekundi od lišća napraviti najduži niz. Igračima je ostavljeno da samo odluče kako će taj niz praviti i kako će on izgledati, meri se dužina. Analizom ove aktivnosti ispostavilo se da za najduži niz nije nužno upotrebiti najveći broj listova, već je važan način na koji je to lišće ređano. Na treću stanicu dolaze "NAJBRŽI". Oni se sa "NAJBRŽIM" predstavnicima drugih grupa takmiče u tome ko će za 2 minuta sakupiti najviše grančica. Napomenuto je da će one služiti za izgradnju najviše kule, pa da treba promisliti kakve je grančice potrebno sakupljati. Analizom ove aktivnosti zaključeno je da su neki smatrali da je najbolje uzeti kratke ali debele grančice, jer su stabilnije, dok su drugi mislili da je važno da grančice budu što duže i tanke, tako da se mogu ispreplitati. Na četvrtu stanicu dolaze "NAJVIŠI". Oni se sa "NAJVIŠIM" predstavnicima drugih grupa takmiče u tome ko će u roku od 2 minuta napraviti najvišu kulu koristeći grančice koji su prikupili "NAJBRŽI". Na učesnicima je da odluče koje će grančice koristiti i na koji način. Članovima grupa je dozvoljeno da ih sa strane bodre i daju im savete kako da grade. Analizom ove aktivnosti zaključeno je da za najvišu kulu nije preduslov debljina grančica nego dovitljivost. Pobednici su kao potporu iskoristi betonski stepenik pored koga su gradili kule. Pobednik je ona ekipa koja ima zbirno najbolje rezultate. Ispostavilo se da nije najviše uspeha imala grupa koja je prikupila najviše grančica niti ona koja je prva završila, već ona čiji su se predstavnici najbolje snašli u novoj situaciji i koja je najbolje sarađivala i promišljala kao tim.
Imena realizatora :
/
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 367 - Dan ingeligencije