Pažnj, pažnja 5!

Glavni organizator :
Bojana Lalović Milanović
Broj učesnika :
17
Ustanova :
OŠ "Prota Mateja Nenadović" Brankovina
Opis :
U uvodnom delu časa sa učenicima je razgovarano na temu maštovitosti i kreativnosti. Podsetili su se na strukturu vesti, na obavezne elemente koje vest treba da ima, kao i na činjenicu da vesti mogu da budu izmišljene. U centralnom delu časa učenicima su data kratka uputstva za rad sa kreativnim setom za pisanje koji u svom sastavu ima kockice sa slikama. Učenici su podeljeni u grupe, zatim su izvlačili i bacali kockice, a od dobijenih slika trebalo je da napišu jednu izmišljenu vest. U završnom delu predstavnici grupa su čitali vesti, a učenicima je data mogućnost da daju svoje predloge za pojmove drugih grupa - asocijacija.
Imena realizatora :
Biljana Vukašinović
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Starijim osnovcima
Aktivnost 39 - Dan ingeligencije