Od geometrijskih oblika do crteža

Glavni organizator :
Svetlana Ceca Pavlović, prof. razr. nastave
Broj učesnika :
15 učenika/boravak 1. razreda
Ustanova :
OŠ " VOJISLAV VOKA SAVIĆ" Lazarevac
Opis :
22. 9. 2020. u BORAVKU prvog razreda B grupe/2,3 odelјenja "VOKINE" škole kroz crteže smo prikazali geometrijske oblike, figure, tela. Govorili smo i o linijama, o UNUTRAŠNјOJ i SPOLjAŠNјOJ oblasti. Ovde je na delu prožimanje/KORELACIJA više predmeta - matematike, likovnog, sveta oko nas, srpskog jezika FZV. Deci sam prikazala dijapozitiv sa izviđačima u prirodi /deca na kampovanju. Govorili smo o bojama, blizini i udalјenosti objekata. Pokazala sam im kako da lako nacrtaju dečje glavice. Radili smo na bogaćenju rečnika. Nakon ovog crtanja odigrali smo igricu u kojoj geom. telima dodelјujemo radnju - KOCKA - ČUČNI, KVADAR-SKOČI, LOPTA - OKRENI SE OKO SEBE, JAGODICA BOBICA - ZALEDI SE I NAPRAVI SRCULENCE.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 51 - Dan ingeligencije