Osmosmerka

Glavni organizator :
Gordana Ilić
Broj učesnika :
25
Ustanova :
OŠ"Stefan Dečanski", Železnik
Opis :
U uvodnom delu časa učenici su rešavali osmosmerku u kojoj su trebali da pronađu imena država sa kojima se graniči naša zemlja. od slova koja preostanu dobiće naziv naše države. U glavnom delu časa učenici u paru rade nastavni listić sa zadacima kao sistematizacija obrađene teme Moja domovina deo sveta. Zadaci i crteži su vezani za lokaciju Srbije, glavni grad i simbole Beograda, grb, zastavu i himnu, reljef. U žavršnom delu časa igra Čigra kaže...Ako izgovorim pojam vezan za vode u našoj zemlji učenici ustanu, a ako kažem pojam vezan za kopno(planina, ravnica, kotlina) učenici čučnu. Pobenik je onaj ko poslednji ostane u igri.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 54 - Dan ingeligencije