Slagalica, tragalica

Glavni organizator :
Marina Praizović
Broj učesnika :
26
Ustanova :
OŠ "Stefan Dečanski"
Opis :
Jedna grupa učenika je dobili slagalicu koju je trebalo da oboje, iseku, pomešaju delove, a zatim sastave i zalepe na karton. Druga grupa je imala zadatak da oboji dva ista crteža, a zatim da uoči i obeleži razlike koje postoje izmedju dva crteža. Treća grupa je imala zadatak da oboji baštu sa povrćem, a zatim da pronadje u bašti odredjno povrće. Kada učenici završe sve imali su zadatak da napišu po dve obaveštajne, upitne, uzvične i zapovedne rečenice, koristeći dobijene slike. Cilj je bio da se pored izrade slagalice, pronalaženja razlika i skrivenog povrća ponovi znanje obradjeno na času srpskog jezika.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 55 - Dan ingeligencije