KODigramo se

Glavni organizator :
Dragana Simić
Broj učesnika :
81
Ustanova :
Srednja stručna škola "4. juli" Vrbas
Opis :
Акција: Дан интелигенције Догађај: КОДиграмо се Школа: Средња стручна школа „4. јули“ Врбас Време реализације: 30.09.2019 – 04.10.2019. Наставник: Драгана Симић ПОДАЦИ О СПРОВЕДЕНОЈ АКТИВНОСТИ У оквиру обележавања Дана интелигенције, на часовима Рачунарства и информатике и Рачунара и програмирања, у одељењима I4, I6, I7 и III4 Средње стручне школе „4. јули“ у Врбасу спроведен је догађај под називом „КОДиграмо се“. Акција је спроведена као утврђивање градива о:  бројевним системима и превођењу записа бројева,  кодирању информација коришћењем бинарног бројног система,  кодирању карактера и кодним шемама. Ток часа: У првом делу часа упознала сам ученике са међународном акцијом „Дан интелигенције“ и објаснила им да је акција покренута са идејом обележавања 1. октобра, као дана оснивања Менсе, као и шта је то Менса и чиме се бави. Приказала сам им пријаву наше школе за акцију, као и ознаку догађаја „КОДиграмо“ на Гугл мапи. Ученици су добили информацију да ће најављени час утврђивања протећи у знаку наведеног догађаја, односно да ћемо градиво утврдити кроз такмичење. Информисала сам ученике о броју и врсти задатака, као и начину рада. Објаснила сам им да ће задатке радити по групама, да ће добијати бодове за сваки урађени задатак, као и за брзину којом задатак ураде. Такође, обавестила сам их да ће сви чланови групе која победи добити оцену 5. Тиме сам их мотивисала да утичу једни на друге у групи да се укључе у рад. Дозволила сам им да се сами поделе на групе, али сам сугерисала да у свакој групи буде по један ученик који је до сада показао боље знање, добру логику и спретност у раду. Након формирања група, додељивања бројева групама и распоређивања у учионици, ученицима сам представила први задатак који сам креирала - Сунчани пут. На слици коју ученици виде на екрану представљена је мрежа разнобојних линија. Свака група види свој број и боју линије којом је тај број повезан са смајлијем на крају пута. Пратећи линију ученици наилазе на сличице сунца које сија и сунца које нема сјаја. Њихов задатак је да открију бинарни број који се крије на путу њихове групе од броја до смајлија. Када открију број претварају га у декадни, октални и хексадекадни бројевни систем. Ученици су на претходним часовима вежбали задатке и научили да ситуације са два могућа стања могу решити помоћу бинарних бројева 1 и 0 (укључено/искључено, сија/не сија, -/+...). Чланови група су приступили самосталном раду, поделили међусобно задатке и добијена решења капитен екипе уписао је у табелу на наставничком рачунару. Ограничила сам време и скоро све групе су успеле да ураде први задатак у предвиђеном времену. У табелу сам уписала и редослед решавања. Затим сам ученицима представила и други задатак који сам креирала - Пронађи реч. Свакој групи сам поделила листиће на којима је наведено пет различитих низова знакова у којима се „крије“ пет бинарних бројева . Задатак је био да открију који су то бројеви, а затим да их претворе у декадне бројеве. Сваки број представља једно слово у табели ASCII кодова. Да би открили који број представља које слово, укуцали су декадне бројеве редом у Notepad користећи комбинацију тастера ALT+број. На екрану су се уместо бројева појавила слова која су чинила реч, односно решење првог дела задатка. На основу откривених слова у речи и бројева, помоћу табеле енглеског алфабета, други део задатка је био да пронађу бројеве који представљају реч „IQ”. Оба решења капитени екипе су уписали у табелу. Трећи и четврти задатак преузела сам са сајта dabar.edu.rs, односно из Дабар вежбаонице, колекције задатака са Међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености. Задатке сам изменила, односно променила сам крајња питања и тиме добила другачије одговоре. У трећем задатку, под називом Кодирање, све групе су добиле исту задату реч и правила кодирања, на основу чега су написали код и решења унели у табелу. Четврти задатак – Тајне поруке ученици су решавали тако што су на основу приче о томе како два дечака размењују поруке и објашњења како формирају тајну поруку имали задатак да на основу задате тајне поруке открију изворну. Све групе су имале исти задатак. Капитени екипа су, као и у претходним задацима, решења уписали у табелу. Табела са бодовима је ученицима била видљива на екрану док раде задатке, односно када уписују решења. Након уноса података за 4. задатак одмах се види укупан број бодова и зна се ко је победник. После пар минута радовања и уписивања петица победницима, ученицима сам задала један специјалан проблем (преузет са школског такмичења „Дабар“ за 2018/19. годину). Задатак под називом Окретање карте решавали су појединачно. Ученицима сам приказала две карте, једну окренуту лицем, другу наличјем и објаснила им правила окретања карата. Занимало ме је да ли ће ученици препознати да лице и наличје једне карте могу да се представе помоћу 1 и 0, односно да карте поређане у реду могу да се представе бинарним бројевима и да ли ће број корака који је потребан да се одређени број карата окренутих наличјем доведе у положај да су све карте окренуте лицем, повезати са претварањем бинарних бројева у декадне и тако доћи до решења задатка. У сваком одељењу бар трећина ученика је повезала карте са бинарним бројевима, али је мали број њих дошао до тачног решења. Са нама су се у току трајања догађаја дружиле и школски психолог, педагог, библиотекар, као и одељењске старешине одељења која су се КОДиграла. Била је ово занимљива и интелигентна недеља. У прилогу се налазе презентација догађаја, као и решење табеле за бодовање. Драгана Симић, професор информатике
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://gagasimic.wordpress.com/2019/10/05/dan-inteligencije-kodigramo-se/
Aktivnost 57 - Dan ingeligencije