Igre koncentracije

Glavni organizator :
Biljana Bajčetić
Broj učesnika :
23
Ustanova :
OŠ "20.oktobar" Sivac
Opis :
Učenici su u uvodnom delu časa upoznati sa projektom obeležavanja Dana inteligencije.Pokazan im je događaj na google mapi. Učenici su rešavali lavirint, odgonetali zagonetke, mozgalicu-pitalicu,igrali igre „Simon kaže...“ i „1 minut“, rešavali kviz, davali odgovore na osnovu zagonetne sličice (eng. Droodle), pronalazili razlike na slikama. U završnom delu časa su bojili slike i sumirali utiske.
Imena realizatora :
Gordana Kankaraš Ferenc Lendak
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do materijala:
https://drive.google.com/file/d/1qaQnk17TxM7bx0VRGGs9dcBG4t5GF_W8/view?usp=sharing
Aktivnost 61 - Dan ingeligencije