Domaći ili inostrani turizam?

Glavni organizator :
Renata Zorić
Broj učesnika :
28
Ustanova :
OS i SŠ sa domom učenika "Petro Kuzmjak"
Opis :
Dve grupe od po 14 učenika, svaka podgrupa dobija pojedinačnu temu (aspekt posmatranja domaćeg odnosno inostranog turizma). Podgrupe broje po dva učenika. I Domaći turizam: • Atraktivnosti deset destinacija Srbije • Negativan uticaj • Prihod turista • Slobodno vreme kao uslov putovanja • Starosna dob turista • Motiv putovanja • Očekivani ishodi II Inostrani turizam: • Atraktivnosti deset destinacija Evrope • Negativan uticaj • Prihod turista • Slobodno vreme kao uslov putovanja • Starosna dob turista • Motiv putovanja • Očekivani ishodi Učenici u grupama pripremaju "odbranu" dodeljenih tema koristeći stručnu literaturu i web stranice kao i sopstveno rezonovanje. Učenici naizmenično prezetuju svoje zadatke i time "brane" svoju temu – domaći, odnosno inostrani turizam. Na osnovu ovih zadataka učenici sa različitih aspekata razmatraju dva glavna pojma (domaći odnosno inostrani turizam) čime ih i međusobno porede putem debate.
Imena realizatora :
Jelena Mirković Bojana Miljanić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://petrokuzmjak.com/sr/2019/09/30/debata-domaci-ili-inostrani-turizam-agencijsko-i-hotelijersko-poslovanje/
Aktivnost 65 - Dan ingeligencije